عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوریتم [1]AS برای حل مسئله TST توانایی رقابت با دیگر الگوریتم­های خاص طراحی شده برای این مسئله را نداشت. همین مطلب زمینه مناسبی را برای پژوهش درمورد روش­های افزایش کارایی الگوریتم را فراهم آورد. نتیجه این تحقیقات نیز منجر به ارائه الگوریتم های ACO متفاوتی با کارایی بیشتر و کاربردهای متفاوتی گردید. تفاوت اساسی در تمامی نسخه های الگوریتم ACO در نحوه بروز­رسانی فرومون می باشد. مدل های مختلف الگوریتم AS، شامل: راهبرد نخبه ترین[2]، نسخه رتبه بندی شده AS[3]، سیستم کلونی مورچه ها(ACS)[4] و سیستم بیشینه-کمینه(MMAS)[5] می باشند. مطالب مطرح شده در بخش 2-5-8 در ارتباط با سیاق حل مسئله TSP با بهره گیری از الگوریتم AS می باشند. با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش با اعمال تغییراتی از الگوریتم ACS بهره گیری شده می باشد، در قسمت بعد به ارائه توضیحاتی از الگوریتم ACS پرداخته می گردد.

1-1-1-1-  الگوریتم سیستم کلونی مورچه ها

یکی از بهبود­هایی که بروی الگوریتم AS اعمال گردیده می باشد، سیستم اجتماع مورچه ها(ACS) می باشد. در این بهبود تغیییرات اعمال شده خیلی کلی­تر از بهبود های قبلی می باشد و بر راهبرد جستجوی الگوریتم تغییراتی اعمال شده می باشد. لذا در اکثر منابع از ACS به عنوان یک الگوریتم(به جای بهبود) یاد شده می باشد. قائده به روز کردن فرومون در این الگوریتم ترکیبی از قائده به روز کردن فرومون در مدل­های چگالی مورچه­ها و چرخه مورچه ها از الگوریتم AS می باشد. تفاوت های عمده ACS با AS به صورت زیر می باشد:

  • در ACS قائده تغییر حالت مورچه ها طوری می باشد که تعادل بین کاوش و بهره برداری مستقیما در این قائده لحاظ شده می باشد. کاوش جستجوی نقاط و جواب های جدید می باشد در حالی که بهره برداری جستجوی جوابهای بهتر در بین اجزای جواب های یافته شده­ی فعلی می باشد.

[1] Ant System

[2] Elistic Strategy

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] Ranked-Based Version of Ant System

[4] Ant Colony System

[5] Max-Min Ant System

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه