پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-1-  گسل

حسن زاده(1385) در پایان­نامه کارشناسی ارشد خود، با بهره گیری از نقشه های زمین شناسی، تصاویر ماهواره لندست، عکس هوایی و نقشه ژئومغناطیس هوایی منطقه کرمان، تمامی گسل­هایی را که می­توانند شهر کرمان را تحت تاثیر قرار دهند، به شعاع 200 کیلومتری به مرکزیت شهر کرمان شناسایی کرده می باشد. در مجموع 114 گسل اصلی و مهم در اطراف شهر کرمان هست، که با در نظر داشتن ارتباط بزرگی زمین لرزه با طول گسل، تمامی گسل­ها می­توانند زلزله­ای به بزرگی بیش از 6 ریشتر ایجاد نمایند. در شکل4-2، مهمترین گسل­های محدوده 100 کیلومتری به مرکزیت شهر کرمان نمایش داده شده می باشد.

1-1-1-2-  جایگاه­های سوخت­رسانی

پمپ بنزین، مانند کاربری­های خطرناکی می باشد که بایستی در تعیین مکان­های امن در نظر گرفته گردد. با در نظر داشتن آخرین نقشه موجود در دسترس و اطلاعات مؤلف، نقشه پراکنش و تعداد این نوع کاربری در شکل4-3 نمایش داده شده می باشد. مکان­های امن بایستی حداکثر فاصله را تا این کاربری داشته باشند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه