پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

روش­های  ابتکاری: روش­های ابتکاری با هزینه­های معقول به جواب مناسبی دست پیدا می کنند و می توانند به عنوان راه­حل های اولیه در دیگر روش های بهینه­سازی مورد بهره گیری قرار گیرند (Anand, et al., 1986). مانند روشهایی که تاکنون تحت این عنوان به کار رفته­اند می توان به استراتژی تجزیه، روش­های جستجوی محلی، تعدیل تابع هدف، روش جستجوی چند آغازی، روش جستجوی همسایگی، روش جستجوی همسایگی با شعاع متغیر تصریح نمود. مانند ایرادات این روش­ها می توان به دام افتادن در بهینه­های محلی تصریح نمود  ( Ren, 2011).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

روش­های فراابتکاری: این روش­ها بهینه سازی را در تکرارهای متوالی انجام می دهند و با در نظر داشتن تعدیل­هایی که در هر روش هست از به دام افتادن در بهینه های محلی جلوگیری می کنند. این روش­ها معمولا با رویه احتمالی به جستجوی فضای مسئله می پردازند و با نزدیک شدن به جواب بهینه، جوابی نزدیک به بهینه را با راندمان زمانی و محاسباتی بالا ایجاد می کنند. مانند این روش ها می توان به شبیه سازی تبرید، الگوریتم ژنتیک، جستجوی ممنوعه و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه تصریح نمود.

روش های هیبرید: در این مدلها، از ترکیب روش­های بالا با یکدیگر و یا دیگر روش­ها به حل مسائل بهینه­سازی اقدام می­کنند. از این نمونه می­توان به ترکیب لاگرانژ و ژنتیک، ژنتیک و جسستجوی ممنوعه، تبرید شبیه­سازی شده و جستجوی ممنوعه، جستجوی ممنوعه و کلونی مورچه، کلونی مورچه و یک روش ابتکاری ذخیره تصریح نمود ( Ren, 2011).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه