پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

روش­های دقیق یا روش­های برنامه ریزی ریاضی، برای دستیابی به جواب بهینه از تکنیک­های برنامه ریزی خطی، برنامه ریزی عددی، بهینه­سازی چند هدفه و غیره بهره می برند. در این روشها بدون بهره گیری از هیچ گونه تقریبی دسته­ای از مکانها جستجو می گردد. انتخاب p تسهیلات از میان N، یک مسئله مکانیابی و تخصیص می باشد. حل این مسئله مستلزم در نظر گرفتن تمامی حالات ممکن انتخاب p مکان از میان N می باشد. طبق فرمولهای ریاضی تمام حالات ممکن طبق ارتباط 3-1 بدست می آید:

 

تعداد حالات انتخاب 26 مکان از میان 43 مکان برابر با 421171648758 می­باشد. (Shamsol Arifin, 2011)

واکاوی داده­ها: تکنیک­هایی می باشند که بازرسی،، انتقال و مدلسازی داده را با هدف برجسته کردن اطلاعات مفید انجام می دهند. این تکنیک ها نتایج را پیشنهاد می­دهند و پشتیبان تصمیم گیری می­باشند. مانند این تکنیک ها می توان به تحلیل خوشه، واکاوی متناظر و تحلیل رگرسیون تصریح نمود (Shamsol Arifin, 2011).

شبیه­سازی: مدلهای شبیه­سازی یک روش تجربی و اصول کاربردی می باشند که برای توصیف رفتار، تولید تئوری و فرضیات و اجرای این تئوری ها برای پیش بینی رفتارآینده سیستم می باشد. این روش در اصل با بهره گیری از مدل-های ریاضی یک جایگاه را چندین مرتبه تقلید می کند تا شباهت نتایج متعدد احتمالی را تخمین بزند  (Bank, 1998).

روش­های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره: تصمیم‌گیری چند معیاره شامل اظهار درست اهداف، تعیین راه‌حل‌های مختلف و ممکن، ارزیابی امکان پذیری آنان، ارزیابی عواقب و نتایج ناشی از اجرای هر یک از راه‌حل‌ها و بالاخره انتخاب و اجرای آن می‌باشد (اصغر پور, 1388). تکنیک هایی مانند AHP،  ANP، TOPSIS و SAW از این جمله روش ها می باشند. در مکانیابی و تخصیص، معیارها می توانند شامل حداقل هزینه، مسافت یا زمان باشند و آلترناتیو های ما شامل مکان های بالقوه­ای می باشد که برای انتخاب مورد ارزیابی قرار می گیرند ( Ren, 2011) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه