عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

در مدل براندو و همکاران(1989)، آنها تمامی مسائل را در سه کلاس جامع بر اساس اهداف، متغیرهای تصمیم و پارامترهای سیستم تقسیم بندی کردند. طبقه بندی از طریق اهداف، براساس بهینه­سازی یکسری مقادیر از طریق تابع هدف می­باشد. متغیرهای تصمیم بر اساس تسهیلات، محل تسهیلات، تعداد، می­باشد و پارامترهای سیستم هم بر اساس ساختار توپولوژیک می­باشد.

چرچ در سال1999 چهار کلاس اصلی را تحت عنوان میانه،پوشش، ظرفیت­دار و رقابتی تقسیم بندی نمود. فقط در مورد ظرفیت دار، گنجایش سرویس دهنده را بر اساس تقاضا در نظر می­گیرد.

مورای در سال 2010 در طرفداری از طبقه بندی داسکین (1995) یک نوع طبق بندی را ارائه کرده می باشد. بر خلاف چرچ و براندو، داسکین طبقه بندی ویژه­ایی را براساس کاربرد(بخش عمومی یا خصوصی) تعداد تسهیلات(تک یا چند تایی)، فضای تسهیل، پویایی(برای پریود زمانی خاص یا خیر)، نوع مسئله(دقیق، ابتکاری یا فرابتکاری) و در نظر گرفتن تسهیلات موجود ارائه کرده می باشد. مورای طبقات دیگری را به طبقه­بندی داسکین اضافه نموده می باشد. با در نظر داشتن معیارهای فاصله (اقلیدسی یا شبکه ای)، نوع فضای مجزای تسهیلات(نقطه، خط، پلیگون و یا اشیاء)، توزیع تقاضاها (منظم، نامنظم ویا غیره)، تعدد تسهیلات(تک یا متعدد) مدلهای متعددی قابل تعریف می­باشند که در این حالت مکانیابی و تخصیص بسیار پیچیده خواهد گردید (Shamsol Arifin, 2011).

1-1-  روش های حل مسئله مکانیابی و تخصیص

روش­های حل مسائل مکانیابی و تخصیص را می­توان به هفت گروه اصلی تقسیم بندی نمود ( Ren, 2011):

  • روش­های دقیق
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • واکاوی داده
  • شبیه­سازی
  • تحلیل تصمیم گیری چند معیاره
  • روش­های ابتکاری
  • روش­های فراابتکاری

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه