عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

در این پژوهش، تعداد مکان­های امنی که بایستی مکانیابی شوند نامعلوم می باشد و یکی از اهداف مدل دستیابی به حداقل تعداد مکان امن می باشد. مکانهای امن از قبل شناسایی شده­اند و دارای ظرفیت محدود می­باشند. از این رو یکی دیگر از اهداف این پژوهش دستیابی به اندازه میانگین سرریز/کمریز پیش فرض در تخصیص جمعیت می­باشد.

در این پژوهش علاوه بر اینکه مکان های امن به گونه انفرادی مورد مطالعه قرار می­گیرند، به گونه ابتکاری تاثیر ترکیب مکانهای امن به عنوان یک مجموعه بروی تک تک مکانها مورد مطالعه و سنجش قرار می­گیرد. از نقاط قوت این پژوهش می­توان به موارد زیر تصریح نمود:

  • تعیین حداقل تعداد مکان امن
  • مکانیابی مکان­های امن همزمان با تخصیص جمعیت بلوک­های ساختمانی به آنها
  • در نظر گرفتن قیود مسئله و
  • مطالعه کیفیت مکانیابی با بهره گیری از تابع هدف طراحی شده.

در این پژوهش، تابع هدف هزینه انتقال جمعیت بلوک­های ساختمانی را کمینه می­نماید، ضمن اینکه مقدار میانگین سرریز/کمریز مکانهای امن، تعداد مکان­های انتخاب شده و دارا بودن تناسب مکانی بالاتر از میانگین، به عنوان قیود، تضمین کننده کیفیت جواب­های مسئله می باشد. در نهایت می­توان گفت هدف از انجام این پژوهش عملیاتی کردن هر سه مرحله اسکان موقت در قالب یک مدل بهینه سازی مکانیابی با بهره گیری از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه