عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  مکانیابی و تخصیص با بهره گیری از هوش مصنوعی

  • Hu و همکاران (2012) با بهره گیری از الگوریتم [1]PSO مسئله مکانیابی و تخصیص پناهگاه­های اسکان موقت بعد از زلزله را مورد مطالعه قرار داده­اند. در این پژوهش دستیابی به حداقل تعداد مکان و دستیابی به حداقل هزینه احداث و نگهداری پناهگاه­ها به عنوان اهداف مدل و حداکثر فاصله جابجایی هر بلوک جعیتی به یک مکان امن و گنجایش مکان امن به عنوان قیود مسئله در نظر گرفته شده­اند. در این پژوهش از الگوریتم شبیه ساز تبرید در تلفیق با الگوریتم PSO بهره گیری شده می باشد.
  • Lina و همکاران (2012) مسئله مکانیابی تک تسهیلاتی با ظرفیت محدود SSCFLP[2] را با یک مدل ترکیبی از الگوریتم ACO و جستجوی محلی حل کرده­اند. با بهره گیری از الگوریتم [3]MMACS تعداد اهداف بدست آمده­اند و مسئله تخصیص تقاضاها را با الگوریتم ابداعی انجام داده­اند.
  • Shamsul Arifin (2011) با ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه ساز تبرید و تلفیق آن با GIS، مکانیابی و تخصیص مدرسه در شهر انسخده[4] هلند را انجام داده می باشد. در این پژوهش، علاوه بر در نظر گرفتن نزدیک­ترین فاصله هر تقاضا به هر مکان عرضه (مدرسه)، معیارهای دیگری همچون ظرفیت تسهیلات موجود هم مورد توجه قرار گرفته می باشد.
  • Arnut (2011) مسئله تخصیص و مکانیابی تعداد نامشخص مرکز خدمات دهنده را با فاصله اقلیدسی از نقاط تقاضا و با اهداف کمینه کردن هزینه­های ثابت و انتقال نقاط تقاضا انجام داده می باشد. در این پژوهش از الگوریتم ACO در سه مرحله بهره گرفته شده می باشد و نتایج آنرا با نتایج الگوریتم ژنتیک مقایسه نموده می باشد. نتایج نشان­دهنده پایداری بیشتر و زمان کمتر حل مسئله نسبت به الگوریتم ژنتیک دارد.

[1] Particle Swarm Optimization

[2] Single Source Capacitated Facility Location Problem

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] MaxMin Ant Colony System

[4] Enschede

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه