پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

بر اساس آن چیز که در مورد زمین شناسی و  جایگاه کرمان نسبت به سوابق تاریخی لرزش و گسل های منطقه و همچنین تحلیل خطر لرزه­ای شهر کرمان با روشهای احتمالاتی و تحلیلی که انجام گرفته می باشد (حسن زاده، 1385)، شهر کرمان در یکی از فعالترین واحدهای لرزه زمین ساخت واقع شده می باشد. نتایج این تحلیل­ها حاکی از احتمال وقوع زلزله نزدیک به 7 ریشتر در طی هر 10 سال در محدوده­ای به شعاع 300 کیلومتر نسبت به شهر کرمان می­باشد. بدین مقصود شهر کرمان بدلیل جایگاه جغرافیایی خاص خود از منظر زلزله­خیزی و سابقه زلزله اخیر (آذرماه 91)، به عنوان مطالعه موردی در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.

1-1- سوالات پژوهش

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

1-2- فرضیه ها

  • با بهره گیری از طریقه کلی حل مسائل با الگوریتم ACO و ایجاد تغییرات لازم، وهمچنین تعریف توابع هدف مناسب، مدل پیاده سازی می گردد.
  • با قرار دادن خروجی روش ارزیابی چند معیاره به عنوان یکی از پارامترهای ورودی الگوریتم می توان این روش را با الگوریتم ACO ترکیب نمود.
  • با قرار دادن یکسری قیود مانند میانگین سرریز/کم ریز، می توان اندازه تناسب تخصیص جمعیت را مطالعه نمود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه