پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

  • در پژوهش دیگری نقدی و همکاران (1386)، مبادرت به تهیه مدلی جهت تهیه مکانهای امن برای اسکان موقت با بهره گیری از RS و GIS نمودند. در این پژوهش فرآیند بهینه­سازی اسکان موقت در سه گام کلی تعیین مکانهای امن، تعیین مسیرهای بهینه بین هر بلوک ساختمانی و مکان امن و بهینه­سازی گروه­بندی بلوکهای ساختمانی مربوط به هر مکان امن اظهار شده و در مرحله نهایی برای قسمتی از شهر تهران اجرا گشته می باشد. در گام اول مکان امن با بهره گیری تکنیک­های پردازش تصویر از تصویر ماهواره­ای شهر تهران استخراج و پس از آن لایه مکانهای امن حاصله همراه با سایر لایه­های مورد نیاز با بهره گیری از ابزار­های GIS تلفیق و واکاوی گردیده می باشد. در گام دوم جهت ساده­سازی مسئله کوتاهترین مسیر مستقیم بین هر بلوک ساختمانی و مکان امن در نظر گرفته شده می باشد. در گام سوم پس از مدلسازی اسکان موقت به صورت یک مسئله بهینه­سازی چند معیاره روش مناسب جهت بهینه­سازی اسکان موقت انتخاب و پیاده سازی شده می باشد.
  • مرکز مطالعات و آموزش مدیریت بحران شهرداری کرمان (1385) نرم افزاری تحت عنوان کارمانیا خطر(Karmania Hazard) در محیط GIS طراحی نموده می باشد. این نرم افزار خطر لرزه ای زلزله با بزرگی­های مختلف را برای منطقه­ای تعریف شده، شبیه­سازی کرده و آسیب­های مدلسازی شده را به صورت خروجی نقشه و گزارشات 1- وضعیت آسیب انواع کاربری ها، 2- وضعیت زلزله زدگان، 3- برآورد نیازمندیها برای امداد و نجات و اسکان موقت و آواربرداری ، 4- مشخص کردن روستاهای واقع در شعاع 60 کیلومتری شهر کرمان که در معرض زلزله بوده اند، در اختیار کاربر قرار می­دهد. همچنین توانایی مدلسازی انواع آسیب پذیری­های دیگر مانند آسیب پذیری شریانهای حیاتی و جاده ها با تعریف ضرایب و فرمولهای مربوطه را دارا می باشد. با وارد کردن اطلاعات مربوط به هر شهر دیگری نرم افزار قادر به ارزیابی آسیب پذیری لرزه­ای برای آن شهر می باشد.
  • صمدزادگان و همکاران(1385) کاربرد سیستم­های اطلاعات مکانی در مکانیابی بهینه اسکان آسیب­دیدگان از بلایای طبیعی با بهره گیری از تئوری فازی را مورد پژوهش قرار داده­اند. مکانیابی محل­های مناسب و بهینه استقرار شهروندان پس از وقوع حوادث غیر مترقبه با بهره گیری از ویژگی­های منحصر به فرد سامانه اطلاعات جغرافیایی توام با مدلسازی عدم قطعیت از طریق منطق فازی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.
  • اشراقی(1385) مطالعه شرایط و پارامترهای موثر در مکانیابی پناهگاه اسکان موقت با بهره گیری از GIS در منطقه 2 تهران را مطالعه نموده می باشد. با در نظر داشتن محدودیت فضاهای باز، بهترین مکانها برای اجرای عملیات اسکان، فضای باز بعضی پارکها پیشنهاد شده می باشد.
  • سبط و همکاران(1385) با انتخاب اسکان موقت به عنوان متغیر وابسته در روش تحلیل” هزینه-فایده” و هزینه و رضایتمندی مردم به عنوان متغیر مستقل، روشهای مدیریتی کارآمد را جهت اسکان موقت آسیب دیدگان پس از زلزله در یکی از مناطق تهران را مطالعه نموده اند. هدف کلی در این پژوهش امکان­سنجی راه کارهای اسکان موقت و ارائه طرح مدیریتی با در نظر داشتن محدودیت­های زمانی و اقتصادی به نحوی که این طرح پاسخگوی نیازهای اولیه اجتماعی و فیزیکی جامعه بوده و تا حد امکان شرایط زندگی آرام، راحت، امن و تا حد امکان خود­کفا را برای آنها مهیا نماید اظهار کرده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه