پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

  • نیرآبادی(1389) با بهره گیری از معیارهای کالبدی و طبیعی محدوده مورد مطالعه(شهر نیشابور) مکانیابی سایتهای اسکان موقت را با بهره گیری از تلفیق سیستم­های اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی را انجام داده می باشد. و در نهایت با بهره جستن از تحلیل سلسه مراتبی سایت­­های مورد نظر را رتبه­بندی کرده می باشد
  • احمدیان (1388) بهینه­سازی گام دوم اسکان موقت را مورد توجه قرار داده می باشد و انواع الگوریتم­های مسیریابی برای بدست آوردن کوتاهترین مسیر ممکن بین هر بلوک ساختمانی و مکان امن برای قسمتی از شهر تهران، جهت تخلیه اضطراری در مواقع بحران را مطالعه نموده می باشد.
  • احدنژاد(1388) در ارتباط با کاهش خسارات ناشی از زلزله و مدیریت بهینه بحران در هنگام وقوع زلزله، تدابیر و برنامه ریزی­های دقیق بویژه مکانیابی بهینه کاربری­ها در سطح شهر را ضروری می داند.
  • مهاجری(1386) با بهره گیری از تحلیل­گر نرم افزار ArcGIS و تعیین شاخص­ها و معیارهای مناسب جهت ارزیابی به کمک تحلیل سلسله مراتبی و ضوابط شهرسازی و مدیریت بحران، مکانهای مناسب پایگاههای پشتیبان امداد و مدیریت بحران را انجام داده می باشد.
  • نظری عدلی(1386) با ترکیب دو الگوریتم شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک، کارایی این ترکیب را در حل مسائل بهینه سازی چند هدفه مسئله اسکان وقت بعد از زلزله مورد مطالعه قرار داده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه