عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-  سابقه لرزه خیزی

منطقه کرمان در طی تاریخ 2000 ساله لرزه خیزی کشور بارها مکان زمین لرزه­های متوسط تا قوی بوده می باشد. با در نظر داشتن نقشه لرزه­خیزی ایران(شکل2-4) کرمان در محدوده با خطر زلزله متوسط به بالا قرار دارد.

با در نظر داشتن پژوهش حسن زاده(1385)، بیشتر زلزله­هایی که بعنوان زمین لرزه­های تاریخی(قبل از 1300 شمسی) از آنها یاد می­گردد، در منطقه شمال و شرق شهر کرمان و بیشتر تحت تاثیر گسل کوهبنان حادث شده­اند. از سال 1300 به بعد با در نظر داشتن توسعه دستگاه­های ثبت زلزله، اطلاعات دقیق­تری از عوامل وقوع زمین لرزه­ها، بزرگی، و زمان آنها بدست آمده می باشد. در منطقه مورد مطالعه در شعاع 300 کیلومتری به مرکزیت شهر کرمان زلزله­های زیادی ثبت شده­اند که تعداد 307 زلزله با بزرگی بیش از 4 ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین ثبت شده­اند. شدیدترین مقدار آن مربوط به زلزله بم در سال 82 می­باشد که شدتی معادل با 4/6 ریشتر داشته می باشد. مهمترین گسل­هایی که مسبب این زلزله ها بوده­اند شامل: کوهبنان، گلباف، گوک می­باشند. پس، زمین لرزه­های تاریخی مخرب و زمین لرزه­های سده بیستم که سبب تخریب مناطق شهری و روستایی و خسارات مالی و جانی فراوانی در منطقه گردیده­اند، حاکی از لرزه خیز بودن منطقه می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه