عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

در حال حاضر مجموعه الگوریتم های ACO توسعه بسیار زیادی یافته­اند و از آنها در مقیاس بسیار وسیعی جهت حل مسائل پیچیده بهینه­یابی بهره گیری می گردد. نمونه­ای از مسائلی که با بهره گیری از این الگوریتم­ها حل شده­اند، عبارتند از: مسئله تخصیص درجه دو، مسیریابی وسایل نقلیه، زمان­بندی، مسیریابی در شبکه­های ارتباطی، مسئله سفارش متوالی،، بهینه­سازی چند هدفه، مکانیابی و تخصیص. (سپهری و همکاران، 1386)

1-1-1-  ساختار مسائل قابل مدلسازی برای حل با مجموعه الگوریتم­های مورچه

الگوریتم مورچه ها نیز به گونه عمده برای حل مسائل بهینه یابی گسسته­ای مناسب ترند که بتوان قسمت های زیر را برای آن مسئله خاص مشخص و تبیین نمود:

  • مجموعه متناهی از نقاط C={c1,c2,c3,…,cNc}
  • مجموعه متناهی L از یالهای بین اعضای C که C زیر مجموعه ای از حاصل ضرب کارتزینC*C می باشد.
  • تابع هزینه Jcicj=J(lcicj ,t) که بای هر یال L  lcicj  نسبت داده می گردد که این هزینه می تواند تابعی از طول مسیر باشد.
  • مجموعه ای متناهی از محدودیت های Q=Q(C,L) که این محدودیت ها بروی مجموعه های C و L تعریف می شوند. محدودیت­ها می توانند تابعی از شرایط مسئله باشند.(مثلا درTSP بایستی عامل از تمام شهرها عبور کند تا یک دور حساب گردد یا در پژوهش پیش رو قید مساحت را داریم)
  • حالات مسئله که به صورت توالی S={c1,c2,c3,…,ck} روی اعضاء مجموعه C (یا L) تعریف می گردد. با در نظر گرفتن S به عنوان مجموعه تمامی توالی های ممکن، زیر مجموعه ای از S که در تمامی محدودیت­های Q صدق نماید مجموعه تمامی توالی­های شدنی خواهد بود که این مجموعه را با Ŝ نشان می دهیم. اعضای مجموعه Ŝ حالات شدنی مسئله می باشند.
  • یک جواب Ψ عضوی از Ŝ می باشد.
  • هزینه JΨ(L,t) که به هر جواب نسبت داده می گردد، تابعی از تمامی هزینه­های Jcicj متناظر با یالهای موجود در جواب می باشد ( Dorigo, et al., 2004).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه