عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آمادگی3: این بخش شامل کلیه فعالیت های برنامه ریزی برای چگونگی پاسخگویی به بحران و افزایش منابعی می باشد که در پاسخگویی موثر بحران در دسترس قرار می گیرد. مثل گردآوری فهرست وضعیت منابع، نصب سیستم های هشدار رسانی، ذخیره غذا، تهیه دارو، انجام تمرینات و قرار گیری نیروی پاسخگو به حال آماده باش و غیره.

پاسخگویی4: فعالیتی می باشد که به دنبال یک بحران برای کمک اضطراری به قربانیان حادثه انجام می شود. مثل جستجو و نجات، اسکان اضطراری، کاهش احتمال خطرات ثانویه، مانند آتش سوزی، سیل و … .فعالیت فاز پاسخگویی در یک دوره کوتاه و برای رفع اضطراری حادثه انجام می شود. برای برگرداندن سیستم­های شهری به وضعیت نرمال، به اقدامات فاز بازسازی نیارمندیم.

بازسازی5 :فعالیت­هایی که لازم می باشد صورت گیرد تا کلیه سیستم ها را به وضعیت نرمال یا بهتری برساند. این فعالیت ها شامل بازسازی کوتاه مدت مثل، ساخت خانه­های موقتی و بازسازی دراز مدت که ممکن می باشد چندین سال به طول انجامد، می باشد.

1-1-1-  جایگاه اسکان موقت در مدیریت بحران

از مطالب اظهار شده می توان دریافت که اسکان موقت آسیب دیدگان بعد از وقوع حادثه انجام میگیرد. با در نظر داشتن چرخه مدیریت بحران نظاره می گردد پس از بحران دو مرحله پاسخگویی و بازسازی را پیش رو داریم. برنامه ریزی و مطالعات اسکان موقت در مرحله آمادگی قرار می­گیرد اما عملیاتی شدن برنامه ریزی­های انجام گرفته، از فعالیت های مدیریت بحران در فازهای پاسخگویی و بازسازی می باشد. البته در بعضی از سوانح که وقوع آنها از قبل قابل پیش بینی می باشد و قبل از سانحه هشدار داده می گردد، اقدام تخلیه افراد، قبل از وقوع سانحه انجام شده و عملیاتی شدن آن در فاز آمادگی که قبل از وقوع بحران می باشد قرار می گیرد. همچنین همانطور که گفته گردید عموم افراد ترجیح می­دهند تا اسکان آنها در مکانهایی نزدیک به مکان اولیه خود باشد که این مهم مستلزم برنامه ریزی های قبل از وقوع حادثه در فاز آمادگی می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه