پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

بعضی از عناصر در دسته بندی مسایل مکان‌یابی تأثیر مهمی دارند. در واقع مسایل مکان ‌یابی علاوه بر قرار گرفتن در دسته‌بندی یادشده می‌توانند به صورتهای مختلفی دسته بندی شوند، مانند مساله P-Median با محدودیت تقاضا و مساله P-Median بدون محدودیت تقاضا. از این رو در حین دسته­بندی مسایل مکان‌یابی بایستی عناصری مانند انواع مراکز جدید، مکان مراکز موجود، بر‌هم‌کنش مراکز موجود و جدید، مشخصات فضای جواب، اندازه فاصله، تلفیق با سایر مسایل، تقاضا، ظرفیت، نوع مراکز، قطعی و احتمالی بودن داده ها، تواتر اجرا، تنوع محصول و تابع هدف مورد توجه قرار گیرند.

یک نوع تقسیم­بندی دیگر هست که به مدلهای براندو[1]، چرچ[2]، مورای[3] و بر اساس مدلهای ادغامی معروف می باشند. یکپارچه کردن مدلهای تخصیص مکانیابی مختلف در حقیقت آنها را به واقعیت نزدیک می کند. به عنوان مثال، وقتی مدل میانه دارای ظرفیت محدود می­گردد خیلی به واقعیت نزدیکتر می­گردد. بدلیل اینکه هر تسهیلات دارای یک ظرفیت محدود می­باشد. مسئله با در نظر گرفتن اهداف متعدد به جای یک هدف بسیار پیچیده تر می­گردد. طبق گفته چرچ، ادغام مدلها، در اصل محاسبات مدل جدید را پیچیده تر می­کند (Shamsol Arifin, 2011).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در مدل براندو و همکاران(1989)، آنها تمامی مسائل را در سه کلاس جامع بر اساس اهداف، متغیرهای تصمیم و پارامترهای سیستم تقسیم بندی کردند. طبقه بندی از طریق اهداف، براساس بهینه­سازی یکسری مقادیر از طریق تابع هدف می­باشد. متغیرهای تصمیم بر اساس تسهیلات، محل تسهیلات، تعداد، می­باشد و پارامترهای سیستم هم بر اساس ساختار توپولوژیک می­باشد.

چرچ در سال1999 چهار کلاس اصلی را تحت عنوان میانه،پوشش، ظرفیت­دار و رقابتی تقسیم بندی نمود. فقط در مورد ظرفیت دار، گنجایش سرویس دهنده را بر اساس تقاضا در نظر می­گیرد.

مورای در سال 2010 در طرفداری از طبقه بندی داسکین (1995) یک نوع طبق بندی را ارائه کرده می باشد. بر خلاف چرچ و براندو، داسکین طبقه بندی ویژه­ایی را براساس کاربرد(بخش عمومی یا خصوصی) تعداد تسهیلات(تک یا چند تایی)، فضای تسهیل، پویایی(برای پریود زمانی خاص یا خیر)، نوع مسئله(دقیق، ابتکاری یا فرابتکاری) و در نظر گرفتن تسهیلات موجود ارائه کرده می باشد. مورای طبقات دیگری را به طبقه­بندی داسکین اضافه نموده می باشد. با در نظر داشتن معیارهای فاصله (اقلیدسی یا شبکه ای)، نوع فضای مجزای تسهیلات(نقطه، خط، پلیگون و یا اشیاء)، توزیع تقاضاها (منظم، نامنظم ویا غیره)، تعدد تسهیلات(تک یا متعدد) مدلهای متعددی قابل تعریف می­باشند که در این حالت مکانیابی و تخصیص بسیار پیچیده خواهد گردید (Shamsol Arifin, 2011).

[1] Brandeau

[2] Church

[3] Muray

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه