تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

ایوان و حیاط نیز از دیگر عناصر معماری در واحدهای مسکونی شهر گنبد کاووس می باشد، ایوان با ایجاد سایه در تابستان از نفوذ مستقیم نور خورشید به داخل خانه ها جلوگیری، و از طرف دیگر از نفوذ بارندگی ممانعت می کند .

نتیجه گیری

از لحاظ فرم ظاهری ساختمان اکثر نمونه های قدیمی دارای کشیدگی در جهت شرقی – غربی و نمای جنوبی می باشد. اما در ساختمان های جدید از لحاظ فرم ظاهری در بیشتر موارد دارای کشیدگی شمالی جنوبی و بعضا فاقد جهت مشخصی می باشند.

جهت استقرار مساکن قدیمی در راستای جنوبی می باشد و اغلب با ایوان همراه هستند ایوان با در نظر داشتن زاویه تابش آفتاب در زمستان نور آن را به داخل خانه ها می تاباند و در تابستان با در نظر داشتن تغییر زاویه آفتاب، مانع از تابش آن به داخل ساختمان می گردد. اما در نمونه های جدید جهت غالب شرقی-غربی می باشدکه نامطلوب می باشد همچنین جهت ورودی های اصلی نیز در نمونه های جدید غربی می باشد. جهت قرار گیری بازشوها در نمونه های قدیمی در جهت جنوبی می باشد اما درنمونه های جدید بیشتر در جهت شرق- غرب و جنوب غربی می باشد که در معرض بادهای غالب منطقه قرار دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه