عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

فروردین ماه از ساعت ٣۰:۱۰تا ۱٨ و ساعت ۲۰ تا ۲۲ در آسایش و بقیه ساعات روز سرد می باشد. اردیبهشت ساعت ۱۰ در آسایش و از ساعت ۱٨ تا ۲۴ نیز در آسایش، از ساعت ۲ بامداد تا ۱۰ صبح و ۲۰ تا ۲۴ سرد و از ساعت ۱۰ تا ۲۰ گرم می باشد. خرداد و شهریور ماه از ساعت ۲ بامداد تا ٨ صبح در آسایش و بقیه ساعات روز گرم می باشد. مهر ماه از ساعت ۴ تا ٨ صبح در آسایش و از ٨ تا ۱۶ گرم و از ساعت ۱٧ تا ۲۴ در آسایش می باشد. آبان ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۶ در آسایش و از ساعت ۱۶ تا ۲۴ سرد می باشد. دو ماه آگوست و جولای خارج از منطقه آسایش و گرم می باشد. ۴ ماه دی، بهمن، اسفند و آذر خارج از محدوده آسایش و سرد می باشد و بقیه ماهها نیز ساعاتی را در محدوده آسایش قرار دارند. پس مشخص می گردد که در گنبد نیاز به آفتاب بیشتر از نیاز به سایه احساس می گردد که می توان با بهره گیری از عناصر اقلیمی و در نظر گرفتن راهکارهای خاصی، شرایط حرارتی فضای آزاد را برای تامین نیازهای حرارتی بشر بهبود بخشید. می توان با هدایت آفتاب به فضاهای آزاد (بالکن، معابر، راهرو، . . .) شرایط حرارتی فضاهای مذکور را بهبود بخشید و همچنین کوشش گردد که در طراحی این فضاها در بهره گیری هر چه بیشتر از آفتاب زمستانی کوشش به اقدام آید و تا جایی که امکان دارد از ورود بادهای سرد زمستانی جلوگیری به اقدام آید. پس با در نظر داشتن توضیحات بالا، اهداف عمده طراحی اقلیمی فضاهای آزاد در گنبد به تبیین زیر می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۱– هدایت تابش آفتاب به فضاهای آزاد در مواقع سرد سال.

۲ – جلوگیری از تاثیر بادهای سرد زمستانی.

٣ – جلوگیری از نفوذ آفتاب به فضاهای آزاد در مواقع گرم سال.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه