تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

دیوارها و بام ها: دیوارهای داخلی و خارجی  بایستی از مصالحی سنگین جهت ایجاد احساس آسایش پیش روی نوسان سالانه دمای هوا بهره گیری گردد، زمان تاخیر این مصالح بایستی بیش از٨ ساعت باشد به دلیل اینکه انباشت گرما در جدار ساختمان ضروری می باشد (هر چه ظرفیت حرارتی دیوار بیشتر باشد گرمای خارجی با سرعت کتری به طرف داخل انتقال می یابد و در نتیجه تاخیر بیشتری در زمان رسیدن سطوح داخلی به حداکثر دمای خود نسبت به سطوح خارجی روی می دهد. مصالح سنگین بکار رفته در جداره ها با در نظر داشتن ظرفیت حرارتی بالا، حرارت جذب شده در طی روز را در ساعات عدم تابش (شبها) به داخل ساختمان هدایت کرده و باعث تعدیل شرایط حرارتی می گردد). و مصالح مورد بهره گیری در احداث سقف ها بایستی سبک با عایق بندی خوب (عایق حرارتی) باشد.

٧ فضای خارجی: تدارک کافی برای رد کردن آب باران وجود داشته باشد (پیش بینی آبروهای مناسب جهت هدایت آب باران).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۴-۴-۲- شاخص گیونی

برای تعیین خصوصیات کالبدی ساختمان، از نمودار بیوکلیماتیک ساختمان بهره گیری می گردد. نمودار (۴ –٩) نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی شهر گنبد را نشان می دهد در این نمودار حدود تغییرات شرایط حرارتی هر یک از ماههای سال به صورت خطی که، ابتدای آن نقطه ای با مختصات متوسط حداکثر دما و حداقل رطوبت نسبی هوا و انتهای آن نقطه ای با مختصات متوسط حداقل دما و حداکثر رطوبت نسبی هوا می باشد، مشخص شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه