عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

بام (سقف) ساختمانهای موجود در خانه های قدیمی شیبدار هستند و این بدین دلیل می باشد که در اکثر ماههای سال بارندگی هست. نوع مصالح بکار رفته در سقف ساختمانها تخته، حصیر، چوب و کاهگل می باشد که مانع نفوذ سرما به داخل بنا می گردد. اما در نمونه های جدید دراکثر بناها از ایزوگام بهره گیری شده می باشد که با در نظر داشتن اقلیم سرد حاکم بر منطقه و این که در اکثر ماهها مشکل گرمایشی هست، اندازه جذب نورخورشید کاهش می یابد. و از طرفی دیگر نمای ساختمان شمالی می باشد و این جهت بر خلاف جهت جنوبی در زمان اوج خورشید کمترین اندازه نور و انرژی خورشیدی را دریافت می کند و این خود باعث افزایش بهره گیری از سوخت های فسیلی و به تبع آن جهت گرمایش ساختمان، مستلزم صرف هزینه های زیادتری می باشد. اگر چه بهره گیری از ایزوگام برای حفاظت از باران مناسب می باشد اما با در نظر داشتن میانگین دراز مدت  بارندگی (٢٠ ساله) که ۴۵۱ میلی متر می باشد بهره گیری از ایزوگام ضرورتی ندارد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن اینکه ساختمانها درونگرا بوده اند در نمونه های قدیمی کلیه بازشوهای ساختمان به طرف حیاط می باشد و نورگیری فضاهای داخلی از طریق حیاط انجام می شود. مساحت پنجره ها متوسط و عمودی هستند و دو جداره می باشند. اما در ساختمانهای جدید اگر چه ابعاد پنجره ها متوسط می باشد اما تعدادشان زیاد می باشد و از طرف دیگر در جهت نامناسب غرب و شرق ساختمان  قرار گرفته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه