پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

به گونه کلی تعیین مسیر بهینه بین یک بلوک ساختمانی و یک مکان امن با در نظر داشتن سه معیار فاصله، امنیت و ترافیک به سه گروه تقسیم می­گردد(احمدیان، 1388):

  • کوتاهترین مسیر مستقیم
  • کوتاهترین مسیر با در نظر داشتن شبکه
  • کوتاهترین مسیر امن و قابل تردد در شبکه معابر

حالت اول پاسخی تقریبی و غیر واقعی می باشد که تابع هدف مدل را با خطا روبرو می­کند. حالت سوم ایده آل ترین مدل برای تعیین مسیر مورد نظر می­باشد که تمامی فاکتورهای مورد نیاز را در بر می­گیرد. اما بایستی در نظر داشت که پس از زلزله ممکن می باشد مسیرهای مواصلاتی مسدود گردند و به دلیل تخریب ساختمانها در مسیر راه­ها، شبکه معابر قبل و بعد از زلزله کاملا متفاوت می­باشد. همچنین در شرایط بحران، ازدحام مردم و ترافیک وسایل نقلیه و … به صورتی خواهد بود که پیش بینی آن غیر ممکن خواهد بود. پس در این پژوهش به دلیل پیچیده شدن مدل و نبود داده­های مورد نیاز، در محاسبه کوتاهترین مسیر به فاکتورهایی مانند ترافیک، امنیت، زمان، خطر پذیری و … توجه نمی­گردد و با بهره گیری ازحالت دوم، تنها معیار طول مسیر مد نظر قرار گرفته می باشد. فاصله شبکه­ایی تمام بلوک­های جمعیتی از تمامی مکان­های امن، قبل از اجرای مدل به عنوان داده­های استاتیک استخراج شده اند. با بهره گیری از نتایج گام اول و در اختیار داشتن اندکس مکان­های امن انتخاب شده و ماتریس فاصله شبکه­ایی، مسیرهای مورد نظر استخراج می­گردند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته‌ها: پایان نامه های ارشد