پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  مطالعه تغییرات پارامتر :

نقاط به معنای جواب­های(ترکیب­های مکان امن که توسط عامل­ها انتخاب شده­اند) ایجاد شده در هر تکرار می باشد و خط ترسیم شده به معنای آخرین جواب که از قیود مسئله عبور کرده و دارای کمترین مقدار تابع هدف می باشد، می باشد. ثابت ماندن خط بهترین جواب به این معنی می باشد که مدل تاکنون جوابی را که بتواند از قیود عبور کند و بهترین نتیجه تاکنون باشد، نیافته می باشد. همانگونه که مشخص می باشد تعداد جواب­هایی که هزینه­های بالایی ایجاد نموده­ا­ند، با افزایش مقدار بتا افزایش می­یابد و این به دلیل عدم تاثیر فرومون در انتخاب مکان­های امن می باشد. در شکل5-1 قسمت “الف” هر دو مقدار آلفا و بتا با در نظر داشتن برابر بودن، تاثیر یکسانی در جواب­های ایجاد شده می­گذارند به طوریکه هزینه­های ایجاد شده در یک محدوده می­باشند و پراکندگی زیادی ندارند. با افزایش مقدار بتا، در قسمت “ب”، “ج” و “د” پراکندگی جواب­ها کاملا مشخص می باشد. در این حالت جواب­هایی که به عنوان حداقل شناسایی شده­اند تنها بر حسب تصادف ایجاد شده­اند. از طرف دیگر، افزایش مقدار بتا به معنی اهمیت دادن زیاد به تناسب مکانی مکان­های امن نسبت به پارامتر فرومون می باشد. پس با ثابت نگه داشتن ضریب آلفا و افزایش مقدار ضریب بتا در ارتباط 3-2، احتمال انتخاب مکان­هایی که دارای تناسب مکانی بیشتری می­باشند، افزایش می­یابد. در این حالت مدل بدون در نظر داشتن سوابق قبلی خود در انتخاب مکان­های امن و بدون در نظر داشتن هزینه­های انتخاب آنها، مکان­هایی را گزینش می­کند.  مقادیر پایین پارامتر آلفا سبب می گردد تا در هر تکرار به جواب­های پیشین اهمیت زیادی داده نشود و این باعث می­گردد تا در مدل، هر عامل به گونه تصادفی در هر تکرار، ترکیبی از مکان­های امن را انتخاب نماید.

یکی از اهدافی که در این پژوهش به آن توجه شده می باشد، تناسب مکانی بالاتر از مقدار پیش فرض مکان­های امن می باشد. مقدار پیش فرض از میانگین تناسب مکانی کلیه مکان­های امن بدست آمده و برابر با 3391/0 تعیین شده می باشد. همانگونه که در بالا تصریح گردید، طبق ارتباط 3-2، هر چه اندازه ضریب بتا افزایش یابد تناسب مکانی مکان­هایی که انتخاب می شوند، بالاتر خواهد بود. این تغییرات در شکل 5-2 درچهار حالت مقادیر مختلف بتا نمایش داده شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه