عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

در تخصیص یک بلوک جمعیتی به یک مکان امن دو شرط مهم بایستی در نظر گرفته گردد:

  • انتقال به نزدیکترین مکان امن
  • گنجایش مکان امن

بیشتر آنالیزها در GIS توسط یکسری عملگرها انجام می­گیرد که شامل: عملگرهای همپوشانی، نزدیکی و … می­باشند. یکی از عملگرهای نزدیکی، پلیگون­های تیسن یا دیاگرام ورونی[1] می باشد که از سالها پیش به وسیله محققان مختلف در زمینه­های گوناگون روی آن پژوهش صورت گرفته می باشد.

عملکرد پلیگون­های تیسن به صورت تعلق هر نقطه تقاضا به نزدیکترین مرکز خدماتی می باشد. یا به بیانی دیگر عملگر تیسن به هر مرکز خدماتی پلیگونی(حوزه فعالیتی) اختصاص می دهد که نقاط داخل آن پلی­گون به آن مرکز خدماتی، نسبت به سایر مراکز خدماتی نزدیک­ترند. پس پلیگون تیسن جهت تعیین حوزه مراکز خدماتی تنها پارامتر فاصله را در نظر می­گیرد و این موضوع سبب می­گردد که قابلیت آن جهت تعیین حوزه فعالیت مراکز خدماتی محدود گردد و جواب بدست آمده از آن مناسب نباشد(کامروز خدایار, 1390). این مسئله سبب می­گردد که نتوان در همه موارد از پلی­گون­های تیسن بهره گیری نمود. زیرا برای تعیین حوزه فعالیت یک مرکز خدماتی بایستی علاوه بر پارامتر فاصله، المان­های دیگری هم در نظر گرفت. در این پژوهش پارامتر گنجایش مکان امن یکی از این المان­ها می باشد که بایستی در نظر گرفت. بهره گیری از  پلیگون­ها­ی تیسن در تعیین حوزه فعالیت مراکز خدماتی سبب می­گردد که بعضی از مراکز خدماتی دارای بار کمتر از ظرفیت و بعضی دیگر نیز دارای اضافه بار باشند.

[1] Voronoi diagram

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه