عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

اما با در نظر داشتن اینکه انتخاب بر حسب احتمال صورت می­گیرد، این امکان هست که عامل با اعضای بیشتر هم انتخاب شوند. در این­صورت زیرا کیفیت جواب­های هر عامل توسط تابع هدف در مراحل بعد مطالعه می­گردد، در صورتیکه هر گروه صلاحیت لازم برای ثبت بعنوان جواب مناسب دارا باشد مورد تایید قرار می­گیرد. درمجموع در این بخش این­گونه می­توان اظهار نمود که منفعت نهاد­های خدمات­رسان دولتی، با انتخاب عامل­هایی که کمترین تعداد مکان امن را دارا می باشند، در زمان وقوع بحران زلزله در نظر گرفته شده می باشد. اما از طرف دیگر بایستی حداکثر خدمات به مردم با اعمال کمترین هزینه جابجایی هم دیده گردد. بدین مقصود با بهره گیری از تابع هدف طراحی شده، کیفیت جواب­های هر عامل،پس از تخصیص جمعیت به آنها مورد مطالعه قرار می­گیرد که در بخش 4-4-3 به آن پرداخته خواهد گردید.

1-1-1-  گام دوم: انتخاب مسیر انتقال بلوک­های جمعیتی به مکان­های امن

بعد از تعیین نواحی امن برای اسکان موقت زلزله­زدگان، گام دوم جهت بهینه­سازی اسکان موقت تعیین مسیرهای بهینه میان بلوک­های امن و بلوک­های ساختمانی می­باشد. برای حداقل کردن جابجایی جمعیت که پس از وقوع زلزله از بلوک­های ساختمانی به سمت مراکز امن حرکت می­کنند، بایستی بهترین مسیر میان بلوک ساختمانی و هر مکان امن تعیین گردد.

به گونه کلی تعیین مسیر بهینه بین یک بلوک ساختمانی و یک مکان امن با در نظر داشتن سه معیار فاصله، امنیت و ترافیک به سه گروه تقسیم می­گردد(احمدیان، 1388):

  • کوتاهترین مسیر مستقیم
  • کوتاهترین مسیر با در نظر داشتن شبکه
  • کوتاهترین مسیر امن و قابل تردد در شبکه معابر

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه