عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– گونه شناسی مسکن در گنبد

بافت هر شهر کمیتی پویا و در حال تغییر می باشد که وضع کالبدی شهر و چگونگی شکل گیری آن در طول زمان را نمایان می سازد. با در نظر داشتن این مساله که سبک معماری تابع الگوهای خاص اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط طبیعی می باشد، با تغییر در هر یک از مولفه ها، معماری نیز دستخوش تغییر و تحول می گردد.

۵-٢-۱- مساکن قدیمی

این نوع مسکن متاثر از ویژگی های فرهنگی – اجتماعی منطقه بوده و زیرا براساس سنت های کهن معماری ایران شکل گرفته در انطباق با شرایط اقلیمی منطقه گنبد می باشد. در احداث این نوع مساکن، نوع مصالح، شیوه و جهت قرار گیری ساختمان، اندازه برخورداری از نور و سایه و سایر مسائل و جزئیات معماری در یک مسکن در نظر گرفته شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه