عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شرایط اقلیمی از دیرباز در شکل گیری ساخت و ساز به ویژه، ساخت و سازهای مسکونی سنتی یا بومی هر منطقه تاثیر به سزایی داشته، زیرا که در این نوع ساخت و سازها تنها نیرو و انرژی قابل بهره گیری در گرمایش، سرمایش یا تهویه فضاهای داخلی، نیروهای طبیعی (آفتاب، باد) بوده می باشد. لذا با مطالعه و مطالعه معماری سنتی و تدابیر اعمال شده توسط نیاکانمان در کنترل شرایط اقلیمی هر منطقه پی برد. زیرا که این نوع معماری بیشترین سازگاری را با شرایط اقلیمی حاکم بر منطقه داشته می باشد. با مطالعه معماری سنتی هر منطقه می توان به راحتی به ارتباط مستقیم شرایط فیزیکی محیط زیست با ساختمان های آن ناحیه پی برد. در طی قرن ها پناهگاهها طوری طراحی شده اند که حدود تغییرات اقلیمی منطقه را کاهش دهند، جلوگیری از نفوذ گرما در مناطق گرم، جلوگیری از نفوذ باد های سرد در مناطق سرد، حفاظت در برابر باران های شدید و برف، نفوذ مقداری از نور آفتاب برای روشنایی یا ایجاد سایبان برای کنترل ورود اشعه خورشید به داخل ساختمان و. . . ، هر یک از این ها به اقتضای شرایط فیزیکی محیط خود و نیز با در نظر داشتن امکانات دسترسی به مصالح محلی و حتی درجه تکنولوژی موجود در هر فرهنگ بومی در ساختمانها به کار گرفته شده اند. شهر گنبد  با در نظر داشتن قدمت دیرینه اش دارای بناهای ارزشمند با سبک معماری خاص خود می باشد که از نتایج مطالعه های انجام شده در این زمینه می توان به عنوان معیاری در تعیین معیار یا توصیه های طراحی اقلیمی سود جست. پس با این توجه در این فصل به مطالعه معماری بومی مساکن شهر با در نظر داشتن اندازه تاثیرپذیری مساکن شهری از شرایط اقلیمی منطقه می پردازیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه