عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهت استقرار مساکن قدیمی در راستای جنوبی می باشد و اغلب با ایوان همراه هستند ایوان با در نظر داشتن زاویه تابش آفتاب در زمستان نور آن را به داخل خانه ها می تاباند و در تابستان با در نظر داشتن تغییر زاویه آفتاب، مانع از تابش آن به داخل ساختمان می گردد. اما در نمونه های جدید جهت غالب شرقی-غربی می باشدکه نامطلوب می باشد همچنین جهت ورودی های اصلی نیز در نمونه های جدید غربی می باشد. جهت قرار گیری بازشوها در نمونه های قدیمی در جهت جنوبی می باشد اما درنمونه های جدید بیشتر در جهت شرق- غرب و جنوب غربی می باشد که در معرض بادهای غالب منطقه قرار دارد.

اسکلت اصلی ساختمان در نمونه های قدیمی اکثر چوب و در نمونه های جدید اسکلت فلزی و بتونی می باشد. مصالح بکار رفته در نمونه های قدیمی با آجر، خشت و کاهگل به عنوان یک عایق بکار برده شده، اما در نمونه های جدید با مرمر، آجرنما و سنگ های تزئینی روشن، نما سازی شده می باشد. که در اکثر موارد نیز هزینه های بسیار بالایی را می طلبد.

اکثر خانه های قدیمی دارای حیاط می باشند اما در معماری مدرن اکثر ساختمانها به صورت آپارتمان ساخته شده و فاقد حیاط برای ساکنان می باشد. همچنین ساختمانهای جدید حالت برونگرا دارند که متاسفانه این الگو در اکثر موارد با اقلیم و معماری شهر سازگار نیست که در این حالت توجه معمار بیشتر به نما و ظاهر زیبای ساختمان معطوف می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه