عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

مسائل و موانع بازدارنده توسعه روستایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف کلی توسعه، رشد و تعالی همه جانبه جوامع انسانی می باشد. اساساً حوزه­های روستایی به عنوان قاعده نظام سکونت و فعالیت ملی، تأثیر اساسی در توسعه ملی اعمال می­کنند. معمولاً جوامع در ابتدای مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی، از توسعه روستا و توسعه کشاورزی مدد می­گیرند. آنچنانکه مایکل تودارو اذعان داشته «اگر قرار می باشد توسعه­ای انجام گردد و مستمر باشد، بایستی به گونه اعم از مناطق روستایی و به گونه اخص از بخش کشاورزی آغاز گردد، زیرا مسائل اساسی فقر گسترده، نابرابری در حال رشد و بیکاری فزاینده، همگی ریشه در عدم توسعه و سیر قهقرایی زندگی اقتصادی – اجتماعی روستاییان دارد». در برابر مسائل وسیع روستا و جایگاه مهم آن در کشورهای در حال توسعه، اصلی­ترین نکته این می باشد که بایستی شناخت واقعی از جایگاه اقتصادی – اجتماعی روستا حاصل گردد (آسایش، 1376: 186-185).

با وجود اهمیت بسیار زیاد توسعه روستایی و توجه روز افزون به این مقوله، همچنان مسائل و موانعی در این زمینه شاهد هستیم. این موانع به دو گروه موانع ساختی و موانع اجتماعی- اقتصادی تقسیم می­شوند: الف. موانع ساختی: مقصود موانع و محدودیت­هایی هستند که ناشی ازحاکمیت ساخت­های غیرمفید در جامعه می باشد و معمولاً مانع از اصلاحات لازم در جهت رشد و توسعه جامعه روستایی می باشد. این مشکل خود ناشی از پارامترهایی از قبیل فقدان سیستم اصلاحات ارضی شایسته و معضلات اداری- اجرایی برنامه­های عمرانی می­باشد. ب. موانع اجتماعی- اقتصادی از قبیل کاهش اندازه روستانشینی و جمعیت روستایی، پایین بودن سطح درآمد روستاییان، کمبود فرصت­های شغلی در مناطق روستایی و سطح پایین مشارکت روستاییان (طالب و عنبری، 1387: 316-311).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه