عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

مهاجرت یک پدیده جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی می باشد که توجه­های مختلفی نسبت به آن هست. به جهت تنوع توجه­هاست که تعریف، انواع، علل و انگیزه­های آن به صورت­های گوناگون مطرح و گروهبندی شده می باشد. معنای مهاجرت به گونه عام عبارت می باشد از تغییر محل اقامت افراد از یک نقطه به نقطه دیگر. در لغتنامه سازمان ملل، مهاجرت را اینگونه تعریف کرده­اند: «مهاجرت شکلی از تحرک جغرافیایی یا تحرک مکانی می باشد که بین دو واحد جغرافیایی صورت می­گیرد. این تحرک جغرافیایی، تغییر اقامتگاه از مبدأ یا محل حرکت به مقصد می­باشد. اینگونه مهاجرت­ها را مهاجرت دائم گویند» (زنجانی، 1381: 212-211). ایزنشتات مهاجرت را چنین تعریف می­کند: «مهاجرت عبارت می باشد از جابجایی دائم و گاه موقت در دوره­ای محسوس. این انتقال معمولاً رها کردن یک جامعه همگون و وارد شدن به جامعه­ای متفاوت را شامل می­گردد» (Cherunilam, 1987: 3). پس، مهاجرت با تصمیمی از پیش تعیین شده همراه می باشد و بر اساس یک سری محاسبات عقلایی انجام می­گردد.

1-7-1-2- انواع مهاجرت

مهاجرت­ها را می­توان به دو گروه عمده مهاجرت­های داخلی و مهاجرت­های خارجی تقسیم نمود. مهاجرت­های داخلی نیز خود به گروه­هایی از قبیل مهاجرت داخل یک شهرستان، بین شهرستان­های یک استان، بین استان­های مختلف، از شهر به شهر، از شهر به روستا، از روستا به روستا و از روستا به شهر تقسیم می­شوند (زنجانی، 1381: 213). معمولاً برای مطالعه بهتر و دقیق­تر پدیده مهاجرت لازم می باشد انواع مهاجرت بر حسب ملاک­های مختلف طبقه­بندی گردد. در اینجا به یک نوع معروف از این طبقه‌بندی‌ها تصریح می­گردد:

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه