تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

قسمتی از متن پایان نامه :

تعیین روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جهت تعیین و تفکیک روستاها به دو دسته روستاهای با ترکیب سنی جوان و ترکیب سنی سالخورده همانطور که در فصل دو تصریح گردید، از نظر «ورنه» بهره برده­ایم (به نظر ایشان جمعیت سرزمینی سالخورده می باشد که نسبت افراد 60 ساله به بالا بر کل جمعیت آن منطقه، بیش از 12 درصد باشد (جوان، 1380: 148)؛ بدین ترتیب پس از انجام محاسبات لازم، مطابق این فرمول، دسته­بندی نموده که در جدول 7-4 و نقشه 1-4 نشان داده می­گردد، به دست آمد.

همانطور که جدول 7-4 درصد سالخوردگان را نشان می­دهد از بین 20 روستای مورد مطالعه، 8 روستا با ترکیب سنی سالخورده و 12 روستا با ترکیب سنی جوان شناسایی گردید. با دقت در نقشه 1-4 در می­یابیم که بیشترین فراوانی روستاهای سالخورده در دهستان میان رخ بوده می باشد، زیرا این دهستان از لحاظ منابع آبی و خاک حاصلخیز، محدودیت بیشتری نسبت به دهستان پایین رخ داشته و به تبع آن زمینه کشاورزی و سایر فعالیت­های روستایی را با افول روبرو می­کند تا آنجا که این محدودیت­ها در نهایت سبب مهاجرت نسل جوان روستایی و بروز سالخوردگی در این دهستان شده می باشد. از طرف دیگر اکثر روستاهای سالخورده، جزء روستاهای دره­ای بودند که باز هم با محدودیت منابع آب و خاک روبرو بودند و بیشتر به زراعت کم حاصلِ دیم در دامنه­ها می­پرداختند. تحت این شرایط و بروز سالخوردگی جمعیت، شاهد تفاوت عیان روستاهای سالخورده و جوان در ابعاد اقتصادی – اجتماعی توسعه می­باشیم که روستاهای با ترکیب سنی جوان، وضعیت بسیار مطلوب­تری را شامل می­شوند.

همچنین با دقت در درصد سالخوردگی روستاها این نکته حاصل می­گردد که علاوه بر روستاهایی که پدیده سالخوردگی در آنها به گونه کامل و واضح بروز کرده می باشد، روستاهایی نیز در حال پیر شدن هستند که اندازه سالخوردگی آنها نزدیک به 12 درصد رسیده می باشد و چنانچه با همین طریقه، کاهش جمعیت جوان آنها ادامه یابد، در چند سال آینده در طبقه روستاهای سالخورده قرار خواهند گرفت. این روستاها عبارتند از: روستای سربالا و نظامیه.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه