تحلیل اثرات سالخوردگی بر بازدارندگی توسعه اقتصادی و اجتماعی روستاهای بخش جلگه رُخ تربت حیدریه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

همچنین مطابق یافته­های پژوهش، 93 درصد گروه سنی 40- 20 دارای سطح سواد دیپلم و بالاتر از آن بوده، 90 درصد گروه سنی 50- 40 دارای سواد سیکل و دیپلم، 60 درصد از گروه سنی 60- 50 از سواد ابتدایی و 90 درصد گروه سنی 60+، بیسواد بوده­اند. این نتایج نشان از افزایش سطح سواد در نسل جوان منطقه بوده که نسبت به نسل گذشته رشد چشم­گیری داشته می باشد.

3-1-4- وضعیت شغلی پاسخگویان

وضعیت شغلی افراد مورد مطالعه را در پنج گروه تقسیم­بندی نموده و همانگونه که جدول و نمودار 3-4  آنها را نشان می­دهد.

همانطور که نمودار 3-4 نشان می­دهد فعالیت کشاورزی به عنوان پایه فعالیت­های روستایی، در منطقه مورد مطالعه بیشترین درصد شاغلین را به خود اختصاص داده می باشد. در واقع می­توان گفت به علت وجود زمین نسبتا مرغوب و آب کافی، بیش از نیمی از شاغلین به این فعالیت می­پردازند که بیشتر آنها در روستاهای جوان پراکنده­اند؛ البته در روستاهای جوان بیشتر کشاورزی آبی و در روستاهای سالخورده بیشتر کشاورزی دیم هست. بعد از آن بیشترین شاغلین در سایر مشاغل از قبیل رانندگی، نانوایی، مغازه­داری، خشک­شویی، ایزوگام­کاری، کمدسازی و امور ساختمانی فعالیت دارند که این نیز نشان­دهنده تنوع نسبی مشاغل در منطقه می­باشد.

4-1-4- وضعیت فعالان در زیربخش­های کشاورزی

کشاورزی دارای زیرشاخه­های متعدد زراعت، دامداری، پرورش طیور و … می­باشد که در این پژوهش متناسب با شناخت منطقه از پاسخگویان در ارتباط با اینکه به کدام فعالیت کشاورزی می­پردازند سوال شده و درصد فعالان هر فعالیت به تبیین جدول و نمودار 4-4 به دست آمد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اقتصادی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

– چه تفاوتی بین سطح توسعه اجتماعی روستاهای با ترکیب سنی جوان و سالخورده در بخش جلگه رخ هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه