تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

حوضه خزر:

رسوبات این حوضه مربوط به دوران سوم « مزوزوئیک » بوده و از نوع تخریبی مارن، ماسه، کنگلومرا می باشد. اگرچه تا فاصله زیادی از منطقه مورد مطالعه آثاری از این رسوبات دیده نمی گردد اما حفاری های عمیق مربوط به چاه های نفت وجود سازندهای این حوضه را در بخش های عمیق منطقه نشان می دهد (صفایی، حاجیه بی بی، ۱٣٨٩).

 

 

 

 

– پوشش گیاهی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پوشش گیاهی ترکمن صحرا به عملکرد پدیده آب و هوایی، ارتفاع و جایگاه جغرافیایی و خاک منطقه ارتباط مستقیم دارد و در این بین، خاک، درجه حرارت و رطوبت از مهم‌ترین عوامل تعیین کننده در نوع و زمان رشد گیاهان منطقه به شمار می‌رود. پوشش گیاهی شمال گرگانرود نسبت به جنوب آن فقیرتر می باشد و اغلب گیاهان‌ شورپسند و مقاوم در برابر خشکی نظیر اشنیان و گز که برای پرورش شتر و بز و تا حدودی گوسفند مناسب می باشد می‌روید و برعکس در جنوب رود گرگان، پوشش گیاهی بسیار غنی می باشد و انواع گیاهان چمنی و تیره گندمیان نظیر جو خودرو به علاوه گیاهان متنوع دیگر نظیر برموس و فالاریس در آن می‌روید که برای پرورش گوسفند و گاو مناسب می باشد. پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه در دو بخش کلی محصولات زراعی و پوشش گیاهی طبیعی مورد مطالعه قرار می گیرند. در حال حاضر بخش های وسیعی از زمین های بخش جنوبی محدوده از هر گونه پوشش گیاهی طبیعی پاک و عموما به کشت محصولات زراعی اختصاص یافته می باشد. آن چیز که که از سیمای عمومی محدوده بر می آید، گرگانرود به واسطه جهت شرقی – غربی خود مانع از جریان یافتن آبهای شیرین شعبات بخش کوهستانی جنوب به شمال دشت گرگان می گردد از این رو تفاوت های چشمگیری در شکل گیری جوامع گیاهی میان دو بخش شمال و جنوب گرگانرود نظاره می گردد. بخش شمال گرگانرود در مقایسه با بخش جنوبی آن از پوشش گیاهی بسیار فقیرتری برخوردار می باشد تبدیل مراتع گسترده به مزارع دیم، تنوع گونه ای گیاهان مرتعی به ویژه گونه های علفی و خوش خوراک را تا حدود بسیار زیادی از بین برده می باشد و زمینه را جهت رشد و گسترش گیاهان مهاجم نظیر بوته های خاردار و گونه های شورپسند مهیا کرده می باشد (صفایی ، ۱٣٨٨، ص ۱۰۱).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه