عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه شهرها و گسترش شهرنشینی به همراه توسعه فعالیت های صنعتی با مصرف بی رویه سوخت های فسیلی به شدت آلودگی ها را افزایش داده می باشد. تاثیر اقلیم و پارامترهای اقلیمی بر روی بشر و فعالیت ها و مکانیزم بدن هم در داخل ساختمان و هم در خارج از ساختمان انکار ناپذیر می باشد. اهمیت این مساله از دیرباز مشهود بوده می باشد به گونه ای که اجداد ما با درک این مساله محل سکونت خود را در محل هایی برپا می کردند که حداکثر بهره گیری را از آفتاب در زمینه نورگیری و گرمایش و حداکثر بهره گیری را از باد در جهت خنک کنندگی در فصول گرم ببرند. به همین دلیل نیاز و بهره گیری آنان از سوخت های آلوده کننده  فسیلی کمتر بود. اما با کشف سوخت های فسیلی و ارزان بودن آنها و افزایش جمعیت و افزایش نیاز به سیستم های گرمایشی و سرمایشی الگوی مسکن و مصالح نیز به تبع نوع بهره گیری از سوخت ها تغییر نمود پس الگوی مسکن قدیمی و سنتی یا به دست فراموشی سپرده گردید یا به ندرت طراحی می شدند. با در نظر داشتن اهمیت این مساله مطالعه در زمینه الگوی مسکن و طراحی الگوهای مسکن سازگار با اقلیم و شرایط اقلیمی هر منطقه لازم و ضروری می باشد. در این قسمت پژوهش درصدد آن هستیم که از طریق شاخص های بیوکلیمای انسانی و طبیعی داده های اقلیمی گنبد را مورد ارزیابی قراردهیم.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

۴- ٢- ارزیابی بیوکلیمای انسانی

در مبحث ارزیابی بیوکلیمای انسانی هدف تعیین درجه تاثیر فاکتورهای اقلیمی یک منطقه بر روی فیزیولوژی انسانی عموما در فضاهای آزاد می باشد. در این راستا در این قسمت از پژوهش به مطالعه و ارزیابی بیوکلیمای انسانی گنبد کاووس با بهره گیری از شاخص بیوکلیمایی پن واردن و الگی می پردازیم.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه