شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

تعیین اقلیم منطقه به روش کوپن

برای تعیین نوع اقلیم شهر از روش کوپن بهره گیری شده می باشد، طبقه بندی اقلیمی کوپن براساس بارش و میانگین دمای ماهانه و سالانه انجام شده می باشد با در نظر داشتن طبقه بندی آب و هوایی کوپن شهر گنبد دارای اقلیم  Csa (مدیترانه ای) می باشد (نگارنده). این آب و هوا در حاشیه مراکز پرفشار جنب حاره ای به وجود می آید. در فصل تابستان به علت حرکت ظاهری خورشید و فاصله گرفتن آن از خط استوا، مراکز پرفشار جنب حاره ای نیز به طرف قطب کشیده می شوند و ناحیه بین ۲٠ تا ۴٠ درجه عرض جغرافیایی را فرا می گیرند. در نتیجه هیچ نوع حرکت صعودی در منطقه اتفاق نمی افتد و در بیشتر مدت تابستان، شرایط خشکی به وجود می آید. در فصل زمستان مراکز پرفشار جنب حاره ای به طرف استوا کشیده می شوند و راه برای ورود بادهای غربی به این نواحی باز می کنند. به این ترتیب مسیرهای سیکلونی بسیار وارد منطقه می شوند و با خود توده های هوای اقیانوس قطبی و قاره ای قطبی را می آورند که بارشهای زمستانی ایجاد می کند (علیجانی، بهلول، محمد رضا، کاویانی. مبانی آب و هواشناسی، ص ٣٧٧ ، ۱٣٨۵).

 

٣-۶-۲- تعیین اقلیم منطقه به روش دومارتن

برای تعیین نوع اقلیم شهر از روش دمارتن بهره گیری شده می باشد، طبقه بندی آب و هوایی دمارتن براساس اندازه بارندگی و دما می باشد و برای تعیین  مرز  بین آب و هوا از ” ضریب خشکی ” بهره گیری نموده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه