عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

از دیگر عوامل موثر بر اندازه انرژی دریافتی تعداد ساعات آفتابی می باشد. اندازه ساعات آفتابی با در نظر داشتن فصول مختلف نوسانات زیادی دارد طوریکه میانگین بیشترین ساعات آفتابی با ۶.۲٧۱ مربوطه به ماه ژوئن، سپس ماههای آگوست و جولای (٩.٢٧٠، ۵.۲۶۱) در رتبه های بعدی قرار دارند. و میانگین کمترین ساعات آفتابی با ۱.۱۴٧ مربوطه به ماه فوریه و ماههای ژانویه و دسامبر (٧.۱۴٧، ٩.۱۴٧) دررتبه های بعدی قرار دارند. از نظر میانگین ساعات آفتابی در روز باز ماه ژوئن با میانگین ٩.۱٠ ساعت، بیشترین ساعات آفتابی و ماه دسامبر با میانگین ٨.۵ ساعت، کمترین ساعات آفتابی را دارا می باشد. براساس ردیف ششم جدول ماههای ژوئن، جولای، آگوست با حداکثر ساعات آفتابی ممکن طولانی ترین روزها و ماههای ژانویه، فوریه، دسامبر با حداکثر ممکن ٣٠.٩، ۱٠، ۱٠ کوتاهترین روزها را دارا هستند.که در جدول شماره (٣ – ۱۱) به خوبی نشان داده شده می باشد.

–  مطالعه وضعیت باد[1] در ایستگاه گنبد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

باد یک پارامتر برداری می باشد که دارای جهت و سرعت می باشد و به دلیل اختلاف فشار به وجود می آید. باد در روی زمین عامل مهمی برای تبادل گرما، رطوبت و غیره می باشد. این امر از لحاظ اقلیمی در فراهم آوردن آسایش بشر یا اختلال در آن چیز که از لحاظ راحتی رفتار و چه از لحاظ گرمایی، در محیط بیرون و درون ساختمان تأثیر مهمی دارد (رازجویان، ۱٣٧٩). در مطالعات مربوط به طراحی اقلیمی باد غالب و نائب غالب برای کلیه ماههای سال شناسایی و مورد مطالعه قرار می گیرند. باد غالب بادی می باشد که از میان کلیه بادهای منطقه، در مقطع زمانی مورد نظر طراح، بیشترین تواتر را از سوی معین به خود اختصاص می دهد. باد نائب غالب نیز بادی می باشد که تواتر آن از سویی معین در مقطع زمانی مورد مطالعه، بعد از باد غالب قرار دارد. به گونه کلی گنبد در مسیر چندین باد قرار گرفته می باشد که هر یک تاثیر خاص و متفاوتی در زندگی دارند. دسته اول بادهایی سرد و خشک که از شمال شرق به جنوب غرب می وزند و از سیبری منشاء می گیرند این جریان در زمستان ها عامل سردی هوا، ریزش برف، پدید آمدن یخبندان می گردد و در اصطلاح علمی به ” سورتوک ” معروف می باشد. دسته دوم جریاناتی هستند که از غرب و جنوب غرب به شرق و شمال شرق می وزند و منشا مدیترانه ای و اطلس شمالی دارند که حامل رطوبت بوده و ابرهای باران زا را در سطح منطقه پراکنده می سازند به همین جهت اندازه رطوبت از غرب به شرق کاهش می یابد این بادها به بادهای غربی معروف می باشند.

[1] – Wind

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه