عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

یخبندان[1]

از لحاظ هواشناسی روز یخبندان روزی می باشد که حداقل دما در آن روز به زیر نقطه انجماد نزول کند. مطالعه روزهای یخبندان و آغاز و اتمام آن روزها در طراحی و معماری مهم زیادی می باشد. در مبحث معماری از آن نظر که عملیات ساختمانی با آب سر و کار دارد و در بسیاری از عملیات، یخزدگی برای ساختمان ایجاد مزاحمت می نماید و مانع از انجام صحیح عملیات می گردد از یک طرف، و آگاه شدن از عمق یخزدگی و یخزدگی خاک برای دخالت دادن آن در پی ریزیها و در امان نگهداشتن پی ساختمانها از یخزدگی از سوی دیگر، مطالعه بر روی این پدیده طبیعی را از اهمیت ویژه برخوردار می سازد. لذا به مطالعه عنصر یخبندان در ایستگاه گنبد در دوره آماری ۲٠ ساله (٢٠۱٢– ۱٩٩٣) می پردازیم. میانگین سالانه تعداد روزهای یخبندان در طی دوره آماری ٣.۱۵ روز می باشد. بیشترین تعداد روزهای یخبندان در دوره آماری مورد مطالعه با رقم ٢۵ روز متعلق به سال ۲٠٠٨ می باشد و کمترین آن مربوط به سال ۲٠٠۵ برابر ۱ روز می باشد. از نظر شرایط متوسط ماهیانه در طول دوره آماری مذکور ماه ژانویه با ٧ روز بیشترین روزهای یخبندان را به خود اختصاص داده می باشد و چندین ماه مختلف (می، ژوئن، جولای، آگوست . . .) بدون یخبندان می باشد. که در جدول (٣ – ۴) به خوبی وضعیت یخبندان نمایش داده شده می باشد. همچنین از آنجا که بیشترین تعداد روزهای یخبندان در ماههای ژانویه (۲۵ روز) و فوریه (۱٧ روز) رخ داده می باشد در ادامه نمودار و طریقه این دو ماه نمایش داده شده می باشد.

همان گونه که ملاحظه می گردد در این شهر در ۵ ماه از سال احتمال وقوع یخبندان هست که در این بین ماه ژانویه با میانگین حدود ۶.۶ روز یخبندان بیشترین مقدار یخبندان را در بین ماههای سال دارا می باشد. بالاترین تعداد روزهای یخبندان نظاره شده نیز در ماههای ژانویه و فوریه به ترتیب به مقدار ۲۵ و ۱٧ روز می باشد. در صورتی که ٧ ماه از سال بدون یخبندان می باشد. پس احتمال وقوع پدیده یخبندان در شهر گنبد کاووس کمتر می باشد.

[1] – Permafrost

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه