عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

مطالعه وضعیت دمایی ایستگاه گنبد

فاکتورهای حرارتی شهر گنبد تحت تاثیر جریانات جوی و عوامل جغرافیایی خصوصا ارتفاع و توپوگرافی منطقه متضمن تغییرات و نوسانات شدیدی می باشد. در این قسمت به صورت اجمالی به مطالعه فاکتورهای حرارتی در این ایستگاه می پردازیم. مقدار انرژی خورشیدی که در طول سال به هر نقطه از سطح زمین می رسد به شدت و دوام تابش آفتاب در آن نقطه بستگی دارد و اندازه گرما و سرمای سطح زمین عامل اصلی تعیین کننده درجه حرارت هوای بالای آن می باشد. جهت مطالعه وضعیت دمایی در منطقه مذکور و به دست آوردن نتایج قابل قبول بایستی تعدادی از پارامترهایی اقلیمی از قبیل متوسط دمای ماهیانه، متوسط دمای حداقل و حداکثر مطلق ماهیانه، متوسط حداکثر و حداقل دما و چگونگی توزیع آنها درطی ماهها و فصول مختلف سال که تحت تأثیر شرایط جغرافیایی به ویژه توپوگرافی می باشد مورد مطالعه قرار گیرد. میانگین سالانه دما طی دور ه آماری (٢٠۱٢-۱٩٩٣) در ایستگاه گنبد ۵.۱٨درجه سانتی گراد می باشد، متوسط سردترین ماه ٩.٧ (ژانویه) و متوسط گرمترین ماه ٧.۲٩ (آگوست) می باشد که این خود نشان دهنده نوسانات شدید حرارتی در فصول سرد و گرم سال در شهر گنبد می باشد. که ضریب تغییرات و انحراف از معیار در جدول شماره (٣-٢) این وضعیت را به خوبی نشان میدهد.

٣- ۵- ۲- متوسط حداقل و حداکثر دما [1]

این دو پارامتر اقلیمی در واقع نشانگر گرمترین و خنک ترین دماهای شبانه روزی می باشد، به بیانی دیگر نشانگر اندازه بیلان انرژی موجود در طی ماههای مختلف سال بوده و وضعیت انرژی ماهانه را مشخص می کند. همانطور که در جدول ملاحظه می گردد میانگین سالانه دمای حداقل  ۶.۱۲ و حداکثر ۵.۲٣ می باشد. ژانویه و آگوست در هر دو فاکتور به ترتیب سردترین و گرمترین روزها و شب ها را دارا می باشد. ماه ژانویه با ٩.۲ درجه سانتیگراد کمترین دما (سردترین ماه) و ماه آگوست با ٣۶ درجه بیشترین دما (گرمترین ماه) را دارا می باشد که در جدول شماره (٣ – ۱) به همراه انحراف از معیار و ضریب تغییرات آنها به خوبی نشان داده شده می باشد.

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – Monthly mean minima and maxim

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه