شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

قسمتی از متن پایان نامه :

علم مطالعه و ارزیابی تاثیرات هوا و اقلیم بر روی موجودات زنده اعم از گیاهی و جانوری را بیوکلیماتولوژی یا زیست اقلیم می نامند (کاویانی، ۱٣٧۲) پس هوا و اقلیم بنابر تاثیراتی که بر روی گیاه، حیوان و بشر بر جای می گذارند، زمینه ایجاد علوم مستقلی شده اند که اقلیم شناسی انسانی مانند این علوم می باشد. بسیاری از حالات، فعالیت ها، رفتار، آسایش و عدم آسایش فیزیکی بشر به وسیله هوا و اقلیم کنترل می گردد. شرایط آسایش به مجموعه شرایطی اطلاق می گردد که از نظر حرارتی حداقل برای ٨۰% از افراد مناسب باشد یا به تعبیری بشر تحت آن شرایط نه احساس سرما و نه احساس گرما کند که حالت خنثی بودن حرارتی تعبیر دیگر آن می باشد (دانلد واتسون، ۱٣٧٢) تحت چنین شرایطی می باشد که ارگانیسم انسانی می تواند بیلان حرارتی خود را در بهترین شکل موجود حفظ نماید بدون اینکه دچار کمبود یا مازاد انرژی گردد در شکل گیری شرایط آسایش بشر چهار عنصر اقلیمی دما، رطوبت، باد و تابش تأثیر حیاتی داشته و در بین این عناصر آب و هوایی دما و رطوبت تاثیر بیشتری در سلامتی و راحتی بشر اعمال می کنند و به این دلیل بیشتر مدل های سنجش آسایش بشر بر این دو عنصر استوار می باشد (علیجانی، ۱٣٧۵). در هر صورت ساختمانی که با محیط طبیعی خود متناسب یا به اصطلاح همسازی اقلیمی داشته باشد در بسیاری از مناطق کشور می تواند بدون نیاز به مصرف سوخت فسیلی و بهره گیری از وسایل کنترل مکانیکی، شرایط حرارتی مناسبی را در تمام طول سال به ساکنان خود عرضه نماید.

بشر برای آسایش گرمایی خود به طرق گوناگون به مقابله با محیط می پردازد برای مثال هر کس می داند که در دماهای مختلف چگونه لباس بپوشد، برنامه کار و استراحت خود را چگونه انتخاب کند تا تبادل حرارت بین بدن و محیط اطرافش تنظیم گردد. همچنین بشر به تجربه آموخته می باشد که به کمک معماری، فضای اطراف خود را در شرایط گرمایی مناسب ثابت نگه دارد هر چند که در مورد اخیر همیشه موفق نبوده می باشد و گاه سرپناه بشر خود موجب ناراحتی گرمایی می گردد نیاز فزاینده جامعه به مسکن باعث شده می باشد که ساختمان سازی در اقلیم های مختلف، توسط معماران ناآشنا به آن اقلیم ها و با مصالح غریبه با سرعتی گیج کننده در جریان باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

۱ – چه الگوی معماری متناسب با اقلیم در شهرستان گنبد می باشد؟

٢ – اولویت طراحی معماری اقلیمی در شهرستان گنبد با کدام فصل می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه