عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  چرخه مدیریت بحران و فازهای آن

با در نظر داشتن اینکه مدیریت بحران به گونه پیوسته و مداوم می باشد، هر یک از مراحل با مراحل دیگر در ارتباط می باشد و می­توان این فرایند را به صورت یک چرخه نمایش داد. چرخه اساسی مدیریت بحران به صورت های مختلفی ترسیم می گردد. چرخه مدیریت بحران شامل دو فاز قبل از بحران به نام های: پیشگیری -کاهش اثرات و آمادگی و دو فاز در حین و پس از وقوع بحران به نام های: پاسخگویی و بازسازی می باشد. در حین فعالیت های فاز بازسازی و برگرداندن عوارض شهری به وضعیت نرمال، می­بایست به فکر اقدامات و برنامه­هایی برای پیشگیری در برابر بحران­های بعدی و کاهش اثرات آنها بود. پس سیکل مدیریت بحران دوباره به بخش اول،  یعنی پیشگیری، بر می­گردد. به این ترتیب مدیریت بحران پروسه­ای گردشی را طی می­کند. اقدامات فازهای مختلف به تبیین زیر می باشد ( Nayak, et al., 2008):

 

 

در شکل 3-1 چرخه مدیریت بحران نشان داده شده می باشد. همانگونه که نظاره می گردد فعالیتهای مدیریت بحران در چهار مرحله پیشگیری، آمادگی، پاسخگویی و بازسازی قابل دسته بندی می باشد. در ادامه فعالیت های فازه های مدیریت بحران تشریح شده اند(حسینی، 1387):

پیشگیری[1]و کاهش[2]: در این  بخش کلیه اقداماتی که موجب پیشگیری از بروز بحران ها و یا کاهش اثرات مخرب آنها می گردد، مورد مطالعه قرار می­گیرد. این مرحله شامل ارزیابی خطرات و ریسک آن می باشد. به عنوان مثال: ساخت ساختمان ها براساس اصول مهندسی و یا مقاومت کافی در برابر زلزله را می­توان مانند اقدامات پیشگیری کننده نامید. گرچه اقدامات فاز پیشگیری می تواند از بعضی اثرات بحران جلوگیری به اقدام آورد. لیکن، سایر اثرات بحران کماکان وجود خواهد داشت که تنها با برنامه ریزی منسجم می توان اثرات ناشی از بحران را به حد مطلوبی کاهش داد.

[1] Preventation

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Mitigation

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه