شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شرایط آزمایشگاهی که در شکل 3-4 نشان داده شده می باشد، را در نظر بگیرید. در قسمت a از این شکل مورچه ها در مسیری که از منبع غذایی A به طرف آشیانه E و بالعکس در حال حرکت می باشند، نشان داده شده اند. ناگهان مانعی بر سر راه مورچه ها قرار گرفته و مسیر بسته می گردد. در نقطه B مورچه هایی که از A به B حرکت می کنند (و یا در نقطه D مورچه هایی که در مسیر مخالف حرکت میکنند) بایستی تصمیم بگیرند که به سمت چپ یا راست حرکت نمایند.(قسمت b در شکل3-4). انتخاب مسیر توسط مورچه ها به اندازه فرومونی که در هر مسیر هست وابسته می باشد. هر چه اندازه فرومون بیشتر باشد آن مسیر با احتمال بیشتری انتخاب خواهد گردید. اولین مورچه ای که به نقطه B و یا D می رسد، با احتمال یکسان به سمت چپ یا راست حرکت می ‌کند. (در صورتیکه هیچ فرومونی در سمت چپ یا راست موجود نباشد که این گونه فرض شده می باشد) از آنجایی که مسیر BCD  کوتاهتر از مسیر BHD می باشد، اولین مورچه ای که از این مسیر عبور کند زودتر از مورچه ای که از مسیر دوم حرکت کرده می باشد به غذا می رسد(قسمت c

همین امر در مورد مورچه هایی که از منبع غذایی به طرف آشیانه در حرکت می باشند، نیز صادق می باشد. لذا مورچه ای که مسیرBCD  را انتخاب کرده می باشد سریعتر از مورچه­ای که مسیر BHD را انتخاب نموده به مقصد رسیده و سبب تقویت فرومون مسیر کوتاهتر می گردد. در واقع با گذشت زمان، تعداد مورچه هایی که در واحد زمان مسیرBCD  را انتخاب می کنند از تعداد مورچه هایی که مسیر دوم را انتخاب می کنند بیشتر می گردد. این امر سبب می گردد که اندازه فرومونی که در مسیر کوتاهتر انباشته می گردد، از اندازه فرومونی که در مسیر طولانی­تر می باشد، بیشتر شده و مورچه­ها مسیر کوتاهتر را با احتمال بیشتری انتخاب نمایند. نتیجه اینکه در مدت زمان کوتاهی تمام مورچه ها مسیر کوتاهتر را برای رسیدن به هدف انتخاب می کنند ( Dorigo, et al., 1996).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه