عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- هوش مصنوعی

هوش مصنوعی شاخه ای از علم کامپیوتر می باشد که به مطالعه و طرح سیستم هایی  می پردازد که قادر به درک محیط اطراف بوده و طوری اقدام می­کنند که احتمال موفقیت را به بیشترین مقدار ممکن برسانند. هوش مصنوعی را کوشش هایی تعریف می­کنند که در پی ساختن آن دسته از نظام های رایانه­ای می باشد که رفتاری بشر وار داشته باشند. چنین نظام­هایی توان یادگیری زبان های طبیعی، انجام وظیفه­های انسانی به صورت ربات با خبرگی و توان تصمیم گیری بشر را دارند (کامروز خدایار, 1390)

1-1-1-  شاخه­های هوش مصنوعی

هوش مصنوعی به دو مکتب فکری تقسیم می­گردد: (Engelbrecht, et al., 2002)

  • هوش مصنوعی سنتی یا قراردادی[1]، که توسط رسمی سازی، تحلیل آماری، وتعاریف و اثبات مشخص می گردد. یادگیری ماشین و سیستم های خبره از این جمله می باشند.

هوش محاسباتی: با ویژه­گیهای غیر رسمی، غیر احتمال و اغلب با رویکردهای آزمون و خطا شناخته می­گردد. طبق گفته انگلبرت(2002)، هوش محاسباتی به عنوان یک زیرمجموعه از هوش مصنوعی می باشد که مستلزم مطالعه مکانیزم­های انطباقی برای قادر ساختن و یا تسهیل کردن رفتار در یک محیط تغییر پذیر پیچیده می باشد. این مکانیزم­ها شامل آن دسته از نمونه­های هوش مصنوعی می باشند که یک توانایی را برای آموختن و یا انطباق با جایگاه جدید، تعمیم دادن، برگرفتن، کشف کردن و به اشتراک گذاشتن را نمایش می دهند. هوش محاسباتی به چهار بخش اصلی شبکه های عصبی، سیستم های فازی، محاسبات تکاملی و هوش جمعی تقسیم می گردد.

[1] conventional

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه