عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

  • در پایان هر تکرار، فقط به عامل یابنده بهترین جواب اجازه داده می گردد اندازه فرومون یالهایی که از آنها عبور کرده می باشد را به روز نماید. بهترین جواب می تواند بهترین جواب از لحظه شروع حل مسئله تا به حال یا بهترین جواب دور فعلی باشد.
  • علاوه بر قائده به روز آوری فرومون در پایان هر تکرار، به همه مورچه ها در حین حل مسئله نیز اجازه داده می گردد که طبق قائده خاصی اندازه فرومون یالهایی که از آنها عبور می نمایند را به روزآوری نمایند.

قائده توزیع عامل ها در کلیه الگوریتم های مورچه ها بصورت تصادفی و یا به صورت یکنواخت می باشد. هر عامل با حرکت بر روی گراف مسئله جواب های موجهی را ایجاد می نماید و سپس به گونه همزمان اندازه فرومون موجود بر روی یالهایی که از آنها عبور می نماید را بر اساس قائده به روزآوری محلی[1] به روز می کند. در پایان هر تکرار و بعد از اینکه تمامی عامل ها جواب کاملی را ایجاد نمودند، نیز اندازه فرومون یالهای خاصی بر اساس قائده بروزآوری کلی[2] دوباره بروز می گردد. بهره گیری از قائده به روز آوری کلی الگوریتم ACS همراه با قائده تغییر وضعیت الگوریتم سبب می گردد تا فرآیند جستجو در الگوریتم ACS هر بیشتر جهت دار باشد  ( Dorigo, et al., 1991).

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Global Updating Rule

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه