پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- داده های مورد نیاز

مهمترین مسئله در مکانیابی تعیین پارامترها و معیارهای مناسب می­باشد. تعیین مکان مناسب جهت استقرار کاربری­های گوناگون شهری به عوامل متعددی بستگی دارد. با در نظر داشتن اینکه یکی از مهمترین مراحل سه­گانه اسکان موقت تعیین محل مکان­های امن می­باشد، جهت انجام یک عملیات بهینه یابی اسکان موقت، بایستی انتخاب این مکان­ها با در نظر داشتن پارامترهای موثر در تعیین آن با دقت خاصی انجام گیرد تا بتوان در آخرین گام تخصیص جمعیت را به صورت بهینه انجام داد. در مکان­های امن بایستی افراد از هر نوع خطر احتمالی که ممکن می باشد بعدا به وقوع بپیوندد، در امان باشند. داده­های مورد نیاز تماماً با مساعدت مرکز مدیریت بحران شهر کرمان در اختیار نویسنده قرار گرفته­اند. با در نظر داشتن ادبیات مورد نظر در این زمینه، ( (نقدی, 1386; نیرآبادی و همکاران، 1389; نقدی و همکاران، 1389; امیدوار و همکاران، 1389; Tai و همکاران، 2010; اشراقی, 1385; شجاع عراقی, 1390; صمدزادگان و همکاران، 1384) و دریافت نظرات کارشناسان این حوزه و با در نظر داشتن ماهیت امنیت مکان­های امن برای پناهجویان، داده­های مورد نیاز این پژوهش را می­توان به دو دسته کلی معیارهای سازگاری و ناسازگاری و داده­های عرضه و تقاضا تقسیم بندی نمود.

1-1-1-  معیارهای ناسازگاری

امن بودن محل استقرار پناهگاه پیش روی خطرات ناشی از شرایط بحران و یا عوامل دیگر که می­تواند امنیت ساکنین را تحت تاثیر قرار دهد، از شرایط مهم محل اسکان می­باشد(شجاع عراقی،1390). پارامترهای ناسازگار شامل زیر مجموعه خطرات طبیعی و کانون­های خطر ساز مانند گسل­ها، تاسیسات شهری شامل: پمپ بنزین، خطوط انتقال گاز می­باشند. این معیارها با در نظر داشتن خطراتی که بطور بالقوه دارا می­باشند بایستی بیشترین فاصله را تا مکانهای امن داشته باشند. در ادامه به تعدادی از این پارامترها  که به آنها دسترسی داشته و در این پژوهش به کار برده شده­اند، تصریح می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه