عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  ساختار عمومی الگوریتم های ACO

رویه اصلی الگوریتم ACO به وسیله فعالیتهای برنامه ریزی شده­ای مدیریت می گردد که شامل:

  • تولید و اقدام مورچه های مصنوعی[1]
  • آپدیت فرومون [2]
  • در قسمت اول مجموعه­ای از مورچه ها به صورت همزمان بر روی گراف مسئله از حالتی به حالت دیگر منتقل می­شوند. مورچه ها برای حرکت بین حالات مختلف مسئله از رویه های احتمالی که در قسمت های قبل تصریح گردید بهره گیری می کنند و در حین حرکت بر روی یالهای گراف به تدریج جواب هایی را ایجاد می­نمایند. بعد از اینکه جوابی توسط مورچه­ای ایجاد گردید و یا حین ایجاد جواب توسط مورچه، جواب ایجاد شده مورد ارزیابی قرار گرفته و متناسب با کیفیت جواب، در مرحله بعد مقداری فرومون بر روی یالهای (یا گره­های) عبوری ترشح می گردد که این فرومون مورچه­های بعدی را برای جستجو راهنمایی می کند.
  • آپدیت فرومون مرحله ایست که فرومون مسیر دچار تغییر می گردد. مقدار فرومون بر روی مسیر هم می­تواند افزایش یابد، زمانیکه عامل فرومون را بر روی مسیر­هایی(گره­هایی) که از آنها عبور کرده قرار دهد؛ و یا اینکه فرومون را با تبخیر کاهش دهد. تبخیر فرومون رویه­ایست که برای کاهش اندازه فرومون بر روی یالها در طی زمان و جلوگیری از همگرایی سریع الگوریتم به جواب­های بهینه محلی[3]. در واقع این رویه نوعی فراموشی بخشی از تجارب مورچه های قبلی، برای ایجا امکان جستجوی نواحی و نقاط جدید در فضای حل مسئله می باشد ( Dorigo, et al., 2004)

حل

[1] CunstructAntSulotions

[2] UpdatePheromones

[3] Local Optima

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه