عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

  • اهداف کششی[1]: این هدفها تصریح به نزدیکی هر چه بیشتر محل استقرار تسهیلات به مشتریان و کمتر کردن مسافت دارند که شامل قدیمی ترین مسایل مکان‌یابی می شوند. در واقع مسایلی که تابع هدف آنها به‌صورت کمینه‌سازی می باشد، هدفهای کششی دارند.
  • اهداف فشاری[2]: این هدفها مسایل مکان‌یابی مراکز نامطلوب را در بر می گیرند و از اوایل دهه 1970 به وجودآمدند. هدف در این مسایل، حداکثر کردن فاصله مراکز جدید از مراکز موجود می باشد. مدل هایی که برای این نوع هدفها ارائه شدند بعدها به مدلهای مکان یابی مضر(Noxious Location Models) معروف شدند. مثال برای این هدف­ها، یافتن مکان مناسب برای دفن زباله می باشد که در آن، یکی از هدف­ها بیشینه کردن فاصله این مکان از مناطق مسکونی می باشد.
  • اهداف متعادل[3]: هدف­هایی هستند که کوشش در متعادل ساختن مسافت بین مراکز و مشتریان دارند. این هدف­ها پیوسته ترین نوع هدف­ها هستند و هدف اصلی آنها دستیابی به برابری می باشد. این هدف­ها بیشتر در تصمیم گیری های عمومی کاربرد دارند؛ جایی که هدف برقراری عدالت بین افراد می باشد. مانند متعادل کردن حجم کاری مراکز پلیس که سبب متعادل شدن ارایه خدمات به متقاضیان می گردد.

مسایل مکان‌یابی و تخصیص دارای تنوع بسیار زیادی هستند ؛ از این رو برای سهولت در اظهار، این مسایل را به انواع مختلفی دسته‌بندی کرده اند، اما به گونه کلی مسایل تحلیل مکان در یکی از دسته‌های زیر قرار می‌گیرند:

مساله P-Median (مساله وبر[4]): این قبیل مسایل برای مکان‌یابی P مرکز، در P مکان انجام می گردد و یک معیار هزینه‌ای را مینیمم می کند. اگر 1=P باشد مساله 1-MP خواهدبود. هزینه ممکن می باشد بر حسب زمان، پول، تعداد سفر، مسافت کل یا هر مقیاس دیگری اظهار گردد. به علت اینکه در این‌گونه مسایل، هدف حداقل‌کردن هزینه کل می باشد، با نام مسایل حداقل مجموع (Mini Sum) یا مساله وبر نیز مطرح می شوند (Jamshidi, 2009).

[1] Pull

[2] Push

[3] Balancing

[4] Weber Problem

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه