پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- مقدمه

مکانیابی و تخصیص یکی از مسائلی می باشد که همزمان در سیستم های اطلاعات جغرافیایی  و پژوهش در عملیات تحقیقات فراوانی بروی آن انجام می گیرد. دراین فصل آغاز به مطالعه مفاهیم نظری مرتبط با مدیریت بحران و اسکان موقت در زلزله پرداخته شده می باشد. در ادامه با ذکر مبانی مکانیابی و تخصیص، روش های حل این گونه مسائل اظهار شده و با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش از الگوریتم بهینه­سازی کلونی مورچه برای بهینه سازی مدل بهره گیری شده می باشد، مفاهیم مربوط به این الگوریتم ارائه شده اند.

1-2-  مدیریت بحران

مدیریت بحران با در نظر داشتن تعریف بحران قلمرو گسترده­ای دارد و در برگیرنده­ی یکسری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا بوده و به گونه کلی براساس تابع کلاسیک مدیریت که شامل موارد برنامه ریزی، سازماندهی تشکیلات، رهبری و کنترل می باشد، استوار می­باشد. براساس تعریف برنامه عمرانی سازمان ملل متحد[1] مدیریت بحران عبارت از سیاستگذاری، اخذ تصمیمات مدیریتی و انجام اقدامات اجرایی به مقصود آمادگی، کاهش اثرات مخرب، پاسخگویی، بازسازی و ترمیم اثرات ناشی از بلایای طبیعی یا بشر ساخت می باشد. (UNDP, 2005)

در تعریفی دیگر، مدیریت بحران فرایند عملکرد برنامه ریزی مقامات دولتی و دستگاه­های اجرایی دولتی و عمومی را تا بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی، مشخص می­کند. مدیریت بحران مجموعه فعالیت­های طراحی شده جهت کنترل پایدار وضعیت بحرانی و اضطراری، تهیه­ی چارچوب برای کمک به افرادی که در معرض خطر هستند به مقصود جلوگیری از تاثیر بحران و یا بهبود اثرات بحران می باشد(Osteron, 2005).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دبیرخانه راهبردی بین المللی برای کاهش خطرات بلایای سازمان ملل متحد، طریقه نظام مند به کارگیری تصمیمات مدیریتی، سازماندهی، تقویت مهارت­های عملیاتی و ظرفیت سازی به مقصود تدبیر سیاست­ها، اتخاذ راهبردها و ایجاد راهبردها و ایجاد سازگاری در جوامع به مقصود کاهش پیامدهای ناشی از مخاطرات طبیعی و بلایای مرتبط با عوامل زیست- محیطی و تکنولوژیک را مدیریت بحران تعریف کرده می باشد. با این تعریف، مدیریت بحران شامل کلیه­ی اشکال فعالیت و اقدامات سازه­ای و غیر سازه­ای می باشد که به مقصود پیشگیری، اجتناب و یا محدود کردن اثرات زیانبار ناشی از مخاطرات انجام می گیرد و نیز اقدامات مربوط به کسب آمادگی را شامل می گردد (Isdr, 2009)

[1] United Nation Development Plan

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه