عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

  • Lin و همکاران (2009) با بکارگیری الگوریتم ACO در مکانیابی تسهیلات برای مواقع اضطراری، نشان داده­اند که مدل آنها روش مناسبی برای این نوع مکانیابی می­باشد. پوشش جمعیت و همچنین توانایی محاسباتی الگوریتم ACO در مقایسه با الگوریتم­های دیگری که نویسندگان مورد ارزیابی قرار داده­اند، وضعیت مناسب این روش را برای این مکانیابی نشان داده­اند.
  • Bischoff و همکاران (2007) یک مسئله مکانیابی_تخصیص با چندین تسهیلات را با روش­های مختلف جستجو مانند جستجوی همسایگی، جستجوی ممنوعه، روش­های تکاملی مانند شبیه سازی تبرید و الگوریتم کلونی مورچه حل کرده می باشد. در این پژوهش نشان داده شده می باشد که الگوریتم کلونی مورچه بدلیل بهره گیری از اطلاعات ابتکاری، نیاز به ارزیابی کمتر و زمان کمتر برای همگرایی دارد.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • Sharma و همکاران (2006) ، با بهره گیری از هوش جمعی موریانه های طبیعی در پیداکردن محل خانه و ساخت آن، یک مثال کاربردی مکانیابی در GIS را نشان داده می باشد.
  • Liو همکاران (2005) مسئله جستجوی بهینه مکان را با بهره گیری از تلفیق GIS و الگوریتم ژنتیک انجام داده­اند. در این پژوهش اهداف به صورت بیشینه­کردن پوشش جمعیت، حداقل کردن هزینه جابجایی و کمینه کردن فاصله تا معابر قرار داده شده می باشد.
  • Sirirsak و همکاران (2005) در مدل طراحی شده خود، از قید ظرفیت برای تعین محل پناهگاه اضطراری بحران سیل بهره گیری کرده­اند. مدل شبیه یک بازی در دو سطح اظهار شده می باشد به نحوی که در این بازی دو نوع بازیکن (حاکم وفرمانبردار) هست. یک سطح به عنوان حاکم تعداد و محل پناهگاه­ها را با در نظر داشتن حداقل کردن زمان تخلیه اضطراری تعیین می­کند. فرمانبرداران در سطح دوم به عنوان گروه تخلیه شونده تصمیم می­گیرند که از کدام مسیر و از کدام پناهگاه بهره گیری کنند. در اینجا حاکم بر مسیرها و محل­های انتخاب شده توسط افراد کنترل کامل ندارد و نمی­تواند رفتار تخلیه شونده را کنترل کند اما قادر می باشد با تعیین محل پناهگاه ها بر رفتار آنها تاثیر بگذارد.
  • Nan (2004) با ترکیب GIS و الگوریتم مورچه­ها در مکانیابی چند هدفه تسهیلات امدادی، برای حل مسئله مکانیابی ایستگاه­های آتش نشانی یک مدل چند هدفه طراحی نموده و آنرا به کمک الگوریتم کلونی مورچه مورد مطالعه قرار داده می باشد. در این پژوهش با مقایسه کارایی الگوریتم کلونی مورچه با ژنتیک، دقت محاسباتی و پایداری الگوریتم کلونی مورچه اثبات شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه