پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

  • Li و همکاران (2011) با ادغام سلولهای خودکار، مدلهای عامل- مبنا و هوش جمعی مدلی را به اسم GEOSOS[1] طراحی کرده­اند تا مسائل بهینه سازی و شبیه سازی در نواحی در حال رشد شهری را انجام دهند. با بهره گیری از این مدل یکی از مسائلی را که به آن پرداخته اند، مسئله مکانیابی و تخصیص می باشد.
  • Ren (2011) با بهره گیری از متاهیوریستیک ها در حل مسئله مکانیابی و تخصیص در شبکه­های لجستیک با در نظر گرفتن سه هدف زمان سفر، هزینه سفر و فاصله سفر، مسئله را با بهره گیری از الگوریتم­های ژنتیک، کلونی مورچه و تبرید شبیه­سازی شده به عنوان روش­های ابتکاری در مقایسه با روش­های سنتی حل کرده می باشد. در این پژوهش الگوریتم ACO در مقایسه با دو الگوریتم دیگر نتایج بهتری در دستیابی به مقادیر بهتر تابع هدف و زمان انجام محاسبات داشته می باشد.
  • Liu و همکاران (2011) با بهره گیری از بهینه­سازی چندگانه کلونی مورچه تخصیص­های بهینه و متعدد در کاربری زمین را در یک ناحیه وسیع با تعداد 1454285 پیکسل مدل­سازی کرده­اند. در مقایسه با نتایج الگوریتم ژنتیک و SA[2]، این مدل نشان داده می باشد که مقادیر بهتری از تابع مطلوبیت را ایحاد می نماید.
  • Basar و همکاران (2011) مسئله مکانیابی ایستگاهای امدادرسانی را بر اساس 1) نوع شرایط اضطراری2) تابع هدف 3) قیود مسئله 4) فرضیات مدل 5) مدلسازی و روش های حل مسئله، تقسیم بندی کرده اند.
  • Li و همکاران (2009) با بهره گیری از الگوریتم ACO مکانیابی در فضای بزرگ را، در قالب یک GIS هوشمند مورد مطالعه قرار داده­اند. در این پژوهش روشی جدید با بهره گیری از الگوریتم ACO و تحت یک نرم افزار طراحی شده در محیط توسعه Arcobject، به کار گرفته شده و مسئله مکانیابی تعداد مشخصی مدرسه در شهر گوانگجو چین با بهره گیری از دو لایه معابر و جمعیت در فضای رستری انجام شده می باشد. دلیل بهره گیری از روش ACO نسبت به دیگر روش­ها از جملهbrute-force، فضای بسیار بزرگ مسئله و تعداد بسیار زیاد جواب­های ممکن می­باشد. با ایجاد یکسری تغییرات در مدل ACO مانند لیست ممنوعه، استراتژی بروزرسانی فرومون و بهینه سازی چند لایه­ای به جواب­های قابل قبولی دست پیدا کرده می باشد. این مدل در مقایسه با الگوریتم ژنتیک مقادیر بهتری از مطلوبیت را ارائه می­دهد.

[1] geographical simulation and optimization system

[2] Simulated Anealling

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه