عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهر کرمان با ارتفاع 1750 تا 1800 متر از سطح دریا در حاشیه شمالی دشت کرمان گسترش یافته می باشد. این دشت چاله­ای با شکل نامنظم با کشیدگی در راستای شمال غرب- جنوب شرق می باشد، که در میان دیواره­ای از ارتفاعات محلی محصور گشته می باشد به گونه­ای که این ارتفاعات مرزهای طبیعی دشت را تشکیل می­دهند و آنرا از سایر نواحی مرکز ایران جدا می سازند(شکل 2-2).

به لحاظ تاریخی، وجود منابع آب زیرزمینی حاصل از ریزش­های جوی در کوه­های مرتفع جوپار و سیرچ واقع در جنوب و شرق دشت کرمان و حرکت آنها به سمت شمال و نیز شرایط توپوگرافی مناسب، باعث شده که تعداد زیادی قنات در محدوده شهر کرمان حفر شده و با اسکان بشر در حدود 2 یا 3 هزار سال قبل، شرایط مناسب برای شکل­گیری این شهر به وجودآمده می باشد(افضلی و یاس، 1378).

جمعیت شهر کرمان حدود 621394 نفر می­باشد(مرکز آمار ایران، 1390) و با در نظر داشتن مساحت کنونی 122 کیلومتر مربع، تراکم جمعیت فعلی شهر کرمان معادل 5093 نفر در کیلومتر مربع می­باشد. محدوده مورد مطالعه طبق نظر کارشناسان مرکز مدیریت بحران کرمان، شعاع 150 متری از کمربندی اطراف شهر می­باشد و دلیل آن حداکثر محدوده خدمات­رسانی شهرداری می­باشد. در بافت قدیم شهر، بدلیل کاهش منازل مسکونی و نامناسب بودن بعضی از آنها و وفور مراکز تجاری، ادارات دولتی و موسسات مالی- اداری و بازار، جمعیت در شب کاهش چشمگیری نشان می دهد اما در روز افزایش زیادی دارد. در سایر مناطق شهر کرمان با در نظر داشتن تراکم، جمعیت شهری متفاوت می­باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه