عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

هیات وزیران در تاریخ 22/1/1382 در طرح جامع امداد ونجات کشور، تعریفی به تبیین زیر آورده می باشد(کامروز خدایار، 1391):

مدیریت بحران فرایند و عملکرد و برنامه ریزی مقامات دولتی و دستگاههای دولتی و عمومی می باشد که با نظاره تجزیه و تحلیل بحرانها، به صورت یکپارچه، جامع و متناسب با بهره گیری از ابزارهای موجود کوشش می کنند از بحرانها پیشگیری نمایند یا در صورت بروز آنها در جهت کاهش آثار، آمادگی، امدادرسانی سریع و بهبود اوضاع تا سطح وضعیت عادی کوشش نمایند.

1-1-1-  اهمیت و ضرورت مدیریت بحران

تجربیات حاصل از وقوع بحران و بلایا در ایران و جهان نشان داده می باشد که هر چند سازمان ها، نهادها و موسسات امدادی دولتی و غیر دولتی، آمادگی کافی و لازم برای حضور و اقدام به موقع در صحنه های آسیب ناشی از بلایا و سوانح را دارند، اما به علت های مختلف مانند ناتوانی مدیریت در سطوح کشوری، منطقه­ای و سازمانی، عدم وجود هماهنگی بین و درون بخشی، فقدان برنامه­ی مدون کارآمد و اثربخش، تعریف نشدن سامانه­ی فرماندهی در سازمان­ها، نامشخص بودن حدود و اختیارات سازمانی، عدم وجود رهبری متمرکز، ناتوانی علمی و اجرایی سازمان­ها که داعیه­ی رهبری در بحران را دارند و عدم وجود مدیران آموزش دیده وآگاه به علم مدیریت بحران، سبب شده می باشد که بشر در مواجه با بلایا احساس ضعف و ناتوانی نماید(جهانگیری, 1388). پس مدیریت بحران یکی از نیاز های مهم جوامع امروزی به شمار می رود. برای مواجه صحیح با بلایا و پاسخگویی به آن با توجه با استانداردهای جهانی، ناگزیر از آموختن دانش مدیریت بحران و نهادینه کردن آن در سیستم­های علمی و اجرایی هستیم. دانشی که امروزه در تمام کشورهای دنیا به عنوان یکی از شاخه های مهم مدیریت شناخته شده و تدریس می گردد (Cunny, 1997).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه