پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1-1-   شبیه­سازی رفتار مورچه­ها در ACO

مورچه­های مصنوعی رویه­های احتمالی جواب می­باشند که بوسیله حرکت بروی گراف G=(C,L) وظیفه خود را انجام می­دهند. البته این حرکت به صورت دلخواه و اختیاری نیست؛ بلکه از یک خط مشی ایجاد جواب پیروی می­کند.که این خط مشی تابعی از مجموعه محدودیت­های مسئله (Q) می باشد. بطور کلی مورچه ها کوشش می نمایند تا با حرکت بروی گراف مسئله جواب های شدنی را ایجاد نمایند. در نهایت جواب بهتر از بین جواب های شدنی انتخاب می گردد.

برای اینکه مورچه ها به وظیفه خود اقدام کنند؛ از دو نوع منبع اطلاعاتی بهره گیری می نمایند که یکی از این منابع مربوط به خود مورچه­ها بوده و دومی منبعی خارج از محدوده کار مورچه می باشد. منبع اطلاعاتی مربوط به مورچه ها، فرومون می باشد. منبع اطلاعاتی دوم نیز اطلاعات خاص مسئله[1] بوده و به اطلاعات ابتکاری[2] معروف می باشد که بیانگر اطلاعات خاص مسئله مورد مطالعه ( نظیر فاصله بین گره­ها در مسئله TSP ) و یا اطلاعاتی در حین اجرای مسئله می باشد و همانطور که اظهار گردید منبع آن غیر از مورچه ها می باشد. برای بهره گیری مورچه ها از این منبع اطلاعاتی، آن ها به اعضای مجموعه­های C ( یاL ) مقدار iȠ (یا ijȠ ) نسبت داده می گردد که مرتبط با اطلاعات خاص مسئله می باشد. البته در اغلب اوقات Ƞ، هزینه و یا تخمینی از هزینه می­باشد. در مسئله­ای که هدف کمینه کردن هزینه می­باشد، اطلاعات کاوشی عکس هزینه مسیر پیموده شده و یا هر پارامتر تعریف شده در مسئله می باشد.

در اغلب الگوریتم­های ACO اجزای مختلف جواب بصورت تدریجی و احتمالی به جواب ناقص[3] اضافه می­گردد. اضافه شدن احتمالی اجزای مختلف جواب به جواب تهی اولیه، به مورچه ها این اجازه را می­دهد که مجموعه جواب­های ممکن بسیاری را مورد مطالعه قرار دهند. از طرفی بهره گیری از اطلاعات ابتکاری نیز مورچه ها را در یافتن جواب­های بسیار خوب راهنمایی می­نماید. مهمتر از همه، انتقال تجربه جستجوی مورچه­های قبلی به مراحل بعدی جستجو، احتمال یافتن جواب­های بسیار خوب را افزایش می­دهد. در واقع این الگوریتم از بازخورد مثبت به عنوان یک راهبرد جستجو بهره گیری می کند ( Dorigo, et al., 2004).

[1] Problm-Specific Information

[2] Heuristic Information

[3] Partial Solution

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه