عنوان کامل پایان نامه :

 پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچه در مکانیابی پناهگاه­ های اسکان موقت بعد از زلزله

قسمتی از متن پایان نامه :

  • مسایل تخصیص نمایی : مساله‌ای را اظهار می کند که n مرکز مانند n ماشین که بین آنها جریان مستقر می باشد به‌گونه‌ای در n مکان قرار داده شوند تا هزینه کل مینیمم گردد. اگر چهار ماشین داشته باشیم که بخواهیم مستقر کنیم، چهار ترکیب ممکن وجود خواهد داشت. برای مساله بیست ماشین، بیست جواب ممکن هست که در حدود 21018 ارزیابی نیاز خواهد داشت که این کار حتی برای کامپیوترهای پرسرعت امروزی دشوار می باشد. از این رو این مسایل در دسته مسایل بسیار پیچیده قرار دارند و حل دقیق آنها بسیار مشکل و یا غیر ممکن می باشد.

 

بعضی از عناصر در دسته بندی مسایل مکان‌یابی تأثیر مهمی دارند. در واقع مسایل مکان ‌یابی علاوه بر قرار گرفتن در دسته‌بندی یادشده می‌توانند به صورتهای مختلفی دسته بندی شوند، مانند مساله P-Median با محدودیت تقاضا و مساله P-Median بدون محدودیت تقاضا. از این رو در حین دسته­بندی مسایل مکان‌یابی بایستی عناصری مانند انواع مراکز جدید، مکان مراکز موجود، بر‌هم‌کنش مراکز موجود و جدید، مشخصات فضای جواب، اندازه فاصله، تلفیق با سایر مسایل، تقاضا، ظرفیت، نوع مراکز، قطعی و احتمالی بودن داده ها، تواتر اجرا، تنوع محصول و تابع هدف مورد توجه قرار گیرند.

یک نوع تقسیم­بندی دیگر هست که به مدلهای براندو[1]، چرچ[2]، مورای[3] و بر اساس مدلهای ادغامی معروف می باشند. یکپارچه کردن مدلهای تخصیص مکانیابی مختلف در حقیقت آنها را به واقعیت نزدیک می کند. به عنوان مثال، وقتی مدل میانه دارای ظرفیت محدود می­گردد خیلی به واقعیت نزدیکتر می­گردد. بدلیل اینکه هر تسهیلات دارای یک ظرفیت محدود می­باشد. مسئله با در نظر گرفتن اهداف متعدد به جای یک هدف بسیار پیچیده تر می­گردد. طبق گفته چرچ، ادغام مدلها، در اصل محاسبات مدل جدید را پیچیده تر می­کند (Shamsol Arifin, 2011).

[1] Brandeau

[2] Church

[3] Muray

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • چگونه می توان الگوریتم ACO را در مکانیابی پناهگاه های اسکان موقت پیاده سازی نمود؟
  • آیا امکان تلفیق الگوریتم ACO با روشهای ارزیابی چند معیاره هست؟
  • چگونه می توان تخصیص جمعیت را همزمان با مکانیابی اماکن اسکان موقت در نظر داشت؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه